Tematiska helheter

Syftet med ledarskapshelheten är att med hjälp av forskningsbaserad information ge de studerande en mångvetenskaplig och bred bild av fenomen som berör ledarskap och dess karaktär. Studierna inbegriper bland annat inslag av köns- och etikrelaterade och samarbets-, strategisk ledarskapsverksamhet i olika miljöer. Ledarskapsstudierna hjälper därmed att anpassa ledarskapskunskap i olika sammanhang och kontexter.

Du hittar de olika kurserna och helheterna på Weboodi.

Studiehelheten är öppen för studerande från följande utbildningsprogram:

  • (Kandidat- och) Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
  • Magisterprogrammet i genusvetenskap
  • Magisterprogrammet i pedagogik
  • Magisterprogrammet i teologi och religionsvetenskap
  • Öppna universitetet (15 sp helhet)

Enstaka studieavsnitt kan dock avläggas av studenter utanför ovanstående program. Se kursbeskrivningarna där information om detta finns.

Läs mer om den tematiska helheten. Kontakta universitetslektor Sebastian Godenhjelm vid eventuella frågor om den tematiska helheten.

The goal of the study module is that the student can understand and critically reflect on current debates on ethnic relations and migration, understand and critically examine the dynamics in ethnic relations as well as the causes and consequences of international migration and critically review the implementation of multiculturalism and integration policies in the Nordic welfare states and their impact on different groups in society.

Studier i genusvetenskap ger färdigheter till att kritiskt granska hur genus görs i samhället och hur olika förståelser om vad som är sant och möjligt förändras och skapas. Du lär dig att förstå och analysera hur kön och sexualitet fungerar i samhället som kulturella och institutionaliserade kategorier.

 

Målet med studiehelheten är att studenten kan förstå och analysera den nordiska välfärdspolitikens normativa grunder, ideal och aktuella utmaningar, speciellt vad gäller social- och hälsovårdsservicen, förstå och kritiskt granska effekter av olika samhällsförändringar och –åtgärder på människors välfärd, speciellt på olika gruppers marginalisering och annan utsatthet och kritiskt granska implementeringen av och institutionella praktiker inom den nordiska välfärdspolitiken och dess konsekvenser för olika grupper i samhället och dessutom behärska olika strategier och lösningsmodeller för att motverka sociala risker och minska social och ekonomisk utsatthet och främja människors välfärd.