Marina Tolvanen

Tolvanen intresserade sig för tolkning när hon flyttat till Finland i början av 2000-talet. Hon avlade först en yrkesexamen i kontakttolkning (med språkparet finska–ryska) och grundade en egen tolktjänst som en firma. Via firman tolkar hon huvudsakligen för olika myndigheter. Efter ett par år bestämde hon sig ändå för att fortsätta sina studier vid universitetet för att få en mer teoretisk grund för sitt arbete.

– Jag var ivrig och villig att studera. Jag ville också ha bra papper, eftersom konkurrensen är hård inom branschen.

Eftersom Tolvanen hade en firma fick hon en del av kurserna till godo på grund av sin praktiska erfarenhet. Universitetsstudierna tog henne sammanlagt knappt 3,5 år.

För Tolvanen är det bästa med tolkning att få arbeta med människor, även om uppdrag speciellt av myndigheter också kan beröra svåra frågor och situationer.

– En tolk måste hålla sig lugn även om situationen mellan de förhandlande parterna blir hetsig eller om råa detaljer kommer fram i rätten. Det hör till yrkesetiken, vilket också var något som det talades mycket om under studierna.

I svåra situationer kan mycket stress och även ilska riktas mot tolken.

– Även om tolken är anställd av den ena parten måste hen vara objektiv och sträva efter att uppnå båda parternas godkännande.

Tolkyrket kräver expertis och ett ordförråd inom ämnet, men också information om parternas bakgrund och kulturer.

– Tolken arbetar inte bara med språket, utan de bakomliggande kulturerna är också närvarande. Ofta måste tolken uttryckligen hjälpa parterna förstå varandras kulturer.

Tolken är i allmänhet ensam i tolkningssituationen, men tolksamfundet hjälper och stöder utanför arbetsuppgifterna.

– Jag är medlem i översättar- och tolkförbundet och träffar regelbundet kollegor den vägen. Jag går också på olika seminarier och bedömer tolkningsprov.

Tolvanen tycker att en av de viktigaste egenskaperna hos en tolk är en vilja att utvecklas.

– Man måste kunna vara kritisk mot sitt eget arbete. Det måste finnas motivation och en vilja att studera vidare.

Marina Tolvanen tolkar både för företag och för olika myndigheter, huvudsakligen inom Kymmenedalen. Firman underlättar organiseringen och faktureringen av arbetet men tar bara en bråkdel av den tid som det skulle ta att driva ett företag.

Marina Tolvanen