Magisterprogrammet i litteraturvetenskap utbildar experter på litteraturkännedom, litteraturteori och kritisk läsning av skönlitterära texter. Studierna betonar litteraturteorier, litteraturanalys och litteraturvetenskapliga metoder. Målet är att studenterna känner till drag, strukturer och stilmedel inom litteraturen. Textcentreringen kompletteras av studier i historiska strömningar och genrer som styr förståelsen av texterna – hela den värld av intertextualitet och kontext som de litterära texterna existerar i. Allt detta hjälper oss att förstå konsten och kulturen på ett bredare plan. Det finns sju studieinriktningar i magisterprogrammet i litteraturvetenskap: inhemsk litteratur, allmän litteraturvetenskap, nordisk litteratur, engelsk litteratur, rysk litteratur, franska språket och franskspråkig kultur, de tyskspråkiga ländernas kultur och litteratur.
Studieinriktningar