Studentföreningar

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentor! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen.

Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar.

Inom magisterprogrammet i kulturarv verkar flera studentföreningar som representerar studenter i olika studieinriktningar och intressen. Föreningarna kan erbjuda studenterna många slags evenemang, aktiviteter och studie- och arbetslivshandledning. Dessutom samlar fakultetsföreningen vid humanistiska fakulteten Humanisticum alla humaniststuderande och ordnar sammankomster för alla humanister samt bevakar studenternas rättigheter inom universitetet.