Studier

I magisterprogrammet i kulturarv kan du studera arkeologi, folkloristik, etnologi, konsthistoria, religionsvetenskap samt museologi och kulturarvsforskning. Undervisningen i programmet grundar sig på empirisk och teoretisk forskning. Du lär dig förstå de kronologiska, regionala och sociala aspekterna av kulturella fenomen samt mångfalden av olika former av kommunikation. Undervisningen i programmet arrangeras bland annat som seminarier, föreläsningskurser, övningskurser i materialinsamling, projekt, fältkurser, tentor och essäer.

I magisterstudierna fokuserar du främst på studier i din egen disciplin och att fördjupa dina vetenskapliga förutsättningar i disciplinen. Dina fördjupade studier hjälper dig att färdigställa pro gradu-avhandlingen, som är ditt slutarbete. Pro gradun är ett självständigt vetenskapligt arbete där du utvecklar färdigheter som behövs för forskning. Bland de viktigaste färdigheterna är självständig informationssökning, analys och kritisk bedömning av tillgängliga fakta och självständig produktion och tillämpning av information.