Lärare

Professor i folkloristik, ledare för magisterprogrammet i kulturarv

Forskningsintressen

 • Kalevala
 • (Finsk) mytologi och folktro
 • Kalevalametrisk folkdiktning
 • Muntlig tradition
 • Traditionens genrer
 • Performans- och arkivforskning
 • Vernakulär fantasi

Lotte Tarkka på webben

FD, universitetslektor i arkeologi

Forskningsintressen

 • Förhistoriska klippmålningar
 • Religionsarkeologi
 • Mellanösterns arkeologi
 • Konfliktarkeologi
 • Arkeoakustik

Antti Lahelma på webben

FD, universitetslektor i etnologi

Forskningsintressen

 • Muntlig tradition
 • Den etnografiska processen
 • Stadsforskning
 • Kulturell diversitet

Pia Olsson verkossa

 •  

FD, universitetslektor i religionsvetenskap

Forskningsintressen

 • Religion och miljöfrågor
 • Religion och populärkultur
 • Religionssociologi
 • Religiositet på landsbygden
 • Religion och politik

Heikki Pesonen på webben

FD, universitetslektor i konsthistoria, ledare för kandidatprogrammet i kulturforskning

Forskningsintressen

 • Medeltidens och nya tidens konst i östersjöområdet
 • Ikonografi
 • Föremålsforskning
 • Material och upplevelser i gammal konst
 • Ikonoklasmen

Elina Räsänen på webben

FD, universitetslektor i folkloristik

Forskningsintressen

 • Kulturens litterarisering
 • Växelverkan mellan muntlig och skriftlig kultur
 • Muntlig tradition
 • Arbetarkultur
 • Emigrantkultur

Kirsti Salmi-Niklander på webben

Professor i etnologi, dekanus för humanistiska fakulteten

Forskningsintressen

 • Rörlighetens etnografi
 • Migration
 • Sverigefinländare
 • Skogshistoria
 • Amerikafinländarnas kokböcker
 • Invandrares önskemål om gravplatser
 • Arktiska områden

Hanna Snellman på webben

FD, universitetslektor i konsthistoria

Forskningsintressen

 • Modern arkitektur
 • Modern formgivning
 • Kvinnliga arkitekter
 • Konsthistorians historia
 • Konsthistoria och negativt kulturarv

Renja Suominen-Kokkonen på webben

FD, professor i religionsvetenskap

Forskningsintressen

 • Religion och media
 • Ateism
 • Religionens kategorier och religionsteori
 • Diskursiv religionsforskning
 • Religionssociologi

Teemu Taira på webben

 

FD, universitetslektor i museologi

Forskningsintressen

 • Kollegial arkeologi
 • Arkeologi och metallsökande
 • Museisäkerhet
 • Kulturarv och brott
 • ”Mörkt” kulturarv

Suzie Thomas på webben