Människor lever och agerar i kulturen. De formar kulturen och kulturen formar dem som individer och grupper, i vardagen och i ritualer, i nutiden, det förflutna och framtiden. Den kulturella mångfalden, överlappningen mellan lokalt och globalt och den föränderliga världen ger upphov till nya frågor och möjligheter. Mänsklig och samhällelig växelverkan och utveckling ställer krav på mångsidig förståelse av kultur och kulturarv. I magisterprogrammet i kulturarv utvecklar du en djup och mångsidig expertis i och förståelse av kulturen. Du kan specialisera dig i arkeologi, folkloristik, etnologi, konsthistoria eller religionsvetenskap.
Studieinriktningar