Studieliv

Att studera vid Helsingfors universitet handlar inte bara om föreläsningar och tenter! En av de bästa sidorna med att studera vid Helsingfors universitet är den mångsidiga studentgemenskapen.

Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom studentkåren verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem finns allt från ämnes- och fakultetsföreningar till nationer och hobbyföreningar av alla de slag. Föreningarna bjuder studenterna på olika evenemang, aktiviteter, hjälp med studierna och kontakter till arbetslivet.

Ämnesföreningen för studenterna i magisterprogrammet i kultur och kommunikation är Skald rf. Skald har som målsättning att bygga en trivsam studiemiljö och skapa gemenskap mellan nya och gamla studenter samt programmets alumner. Läs mer om Skald på föreningens webbplats!

Fakultetsföreningen Humanisticum samlar å sin sida samman alla humaniststudenter, arrangerar gemensamma evenemang och bevakar humaniststudenternas intressen vid universitetet.