Studenterna berättar

Eftersom magisterprogrammet i kultur och kommunikation är ett tvärvetenskapligt magisterprogram har det nåtts av studenter med väldigt olika studiebakgrunder. Programmet kan därför erbjuda en levande och inspirerande studiemiljö där vi kan lära oss av varandra och skapa nya studiesynergier. Kultur och kommunikation har ett gott rykte om sig bland tidigare studenter för sitt breda och varierande kursutbud. Här hittar du fyra berättelser av olika studenter som berättar om sina erfarenheter av programmet.

Min studiebana har varit väldigt krokig. Och det har berott på ett enda stort problem – jag är intresserad av allt. För mig har tanken på att välja ett visst snävt ämne inom ett visst snävt område inom ett visst snävt akademiskt fält, för att sedan hålla sig till just det i fem år, känts väldigt begränsande. En hel massa detaljkunskap hinner man inhämta på den tiden, javisst, men hur är det med helhetsbilden? Perspektivet?

Jag inledde mina studier vid Helsingfors universitet på den biovetenskapliga fakulteten, med fokus på fysiologi och neurovetenskap. Ingenting kunde intressera mig mer i hela världen än den mänskliga kroppen och hur den fungerade. Drömmen var att få jobba som forskare i ett labb. Efter ett års inpräntande av transmittorsubstanser, myofilament och second messenger-kaskader, började jag ändå känna att jag behövde pensla i bredare drag. Jag ville se mer, nå fler, få utlopp för min kreativitet. Så jag sökte in till journalistiklinjen på Soc&kom i stället. Där fick jag uttrycka mig i text, ljud och bild, och därifrån tog jag också min kandidatexamen. Biologin fick fungera som biämne i stället.

På Soc&kom väcktes också mitt intresse för språket. Vad man kan skapa genom att använda orden rätt, men också vad man kan förstöra genom att använda dem fel. Och vid precis rätt tidpunkt fick jag höra om magisterprogrammet i Kultur och kommunikation. Ett program där jag skulle få välja ett huvudämne, i mitt fall Nordiska språk, men därtill studera litteratur, historia och kommunikation. Lite av allt, för en som är intresserad av allt. Perfekt.

Det är framför allt två saker jag vill föra fram om Kultur och kommunikation. För det första har jag väl aldrig någonsin känt mig så väl omhändertagen på Uni som på Kulkom. Undervisningen sker i små grupper där man både blir sedd och hörd, och den ständigt pågående interaktionen mellan lärare och studenter är oerhört givande. Pro gradu-avhandlingen kändes aldrig heller som ett oöverkomligt projekt, tack vare professorernas engagemang och pepp. För det andra var det på Kulkom jag verkligen kände att jag äntligen fick den där helhetsbilden. Det där perspektivet, den där förståelsen, den där insikten. Och det är alldeles ovärderligt.

Jag har alltid varit intresserad av media och det är ännu idag det område som jag vet att jag i framtiden vill jobba inom. Tidigare har jag studerat film och tv-produktion vid Yrkeshögskolan Arcada och då jag blev utexaminerad Medianom sökte jag in till magisterprogrammet i Kultur och kommunikation. Jag valde att studera historia som huvudämne eftersom det var ett ämne i vilket jag såg många möjligheter att kombinera med mitt mediaintresse.

Jag är en person som är väldigt praktisk lagd, så genom mina studier på Kulkom har jag fått lära mig att tillämpa teorin i praktiken. Att läsa och skriva, behandla information och att få ut det viktigaste från ett material är något man lär sig på Kulkom.

Allt detta var och är ett nytt sätt att jobba jämfört med mina tidigare studier. Men i grund och botten är detta också orsaken till varför jag sökte till Kulkom. Jag ville ha nya erfarenheter och en bredare grund att bygga mitt yrkesval på. Med magisterpappren i bakfickan har jag större möjligheter i framtiden. Kulkom var med facit i hand ett oerhört bra val – för detta är precis vad media handlar om: kultur och kommunikation.

Redan flera år innan jag tog steget och flyttade från Luleå till Helsingfors, från Sverige till Finland, hade jag haft ett öga på magisterprogrammet i Kultur och kommunikation. Av en kompis som tog ett utbytesår på HU fick jag höra mycket gott om universitetet och Helsingfors. Så jag började googla runt efter program på HU och hittade snart Kulkom. Kombinationen av olika ämnen fångade mitt intresse. Jag mailade programmets koordinator, Derek Fewster, med en del frågor och fick snabbt ett positivt svar. Den välkomnande attityden i mailet gjorde det enklare för mig att ta steget att söka till programmet och senare tacka Ja.

Programmets bredd och utbudet av kurser ser jag som en stor behållning. Något nytt för mig var att läsa manga små 5-poängskurser på samma gång. Till en början upplevde jag det som lite stressigt, men efter ett tag såg jag hur jag kunde finna samband mellan olika ämnen och få nya perspektiv. I Sverige är timmarna med kontaktundervisning i de humanistiska ämnena få. På Kulkom uppskattar jag just all tid tillsammans med kurskamraterna och lärarna. Eftersom klasserna är små tycker jag att en får en bra sammanhållning mellan klasskamrater och lärare vilket lägger grund till givande diskussioner.

Kultur i olika former har alltid intresserat mig. Under årens lopp har jag rört mig mellan bland annat musik, litteratur, bildkonst och teater utan att helt fastna vid någon kulturtyp. Jag har en kandidatexamen i nordisk litteratur, vilket var en på många sätt givande utbildning, men kändes ofta för snäv för mig. Magisterprogrammet i kultur och kommunikation har visat sig vara den perfekta utbildningen för mig och har gett mig verktyg att arbeta inom kulturfältet.

Att magisterprogrammet är tvärvetenskapligt märks inte bara i de studerandes varierande studieinriktningar, utan också i den stora bredden i våra bakgrunder. Folk kommer från väldigt olika inriktningar, och en del kommer direkt från andra studier medan andra redan varit ute i arbetslivet. De olika perspektiven ger ett väldigt berikande djup åt diskussioner under föreläsningar och seminarier.

Som del av mina studier gör jag en ettårig praktik vid ett nordiskt kulturcentrum i New York City. Praktikperioden har varit ett ypperligt komplement till studierna, då jag har fått chansen att utnyttja de kunskaper jag skaffat under studierna i praktiken. Under min praktik har jag märkt att mina studier i kultur och kommunikation bland mycket annat har gett mig självförtroende och mod att prata om och ha åsikter i kulturella frågor.