Studier

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation är ett svenskspråkigt och tvärvetenskapligt program med fyra studieinriktningar: historia, nordisk litteratur, nordiska språk och Nordenstudier. Studierna vid programmet leder till en finsk magisterexamen och ger breda färdigheter i att analysera och bearbeta text, bild och mänsklig kommunikation.