Sara Rönnqvist – arkivarie och doktorand

Sara Rönnqvist

Foto: Janne Rentola

 

Efter min kandidatexamen i nordiska språk och svenska som modersmål ville jag ta mina kunskaper om och i språk till en annan nivå. Jag ville ytterligare problematisera det jag lärt mig ur ett bredare kulturellt perspektiv. Jag fick nys om magisterprogrammet i kultur och kommunikation som då var inne på sitt andra år. Jag sökte, kom in och blev klar magister 2014.

Idag arbetar jag som arkivarie på Svenska litteratursällskapet i Finland. Jag arbetar främst med språkmaterial som består av namn och talspråk på svenska i Finland. Bland annat har jag bearbetat och gjort sökbart material från ett av de mest omfattande insamlingsprojekten av talspråk i Norden, Spara det finlandssvenska talet. Det här materialet uppgår till ca 1 000 timmar. SLS tillhandahåller även stora namnsamlingar med ca 400 000 namn. Ett populärt projekt som har väckt mycket synlighet i pressen är Namnen i våra städer, som jag har haft glädjen att jobba med. Inom det projektet samlar vi in människors inofficiella namn på platser i sina städer med omnejd runtom i Svenskfinland.

Magisterprogrammet Kultur och kommunikation har tränat upp min förmåga att tolka främst språk men i viss grad även bild ur olika kontextbundna (bl.a. historiska och ideologiska) perspektiv och det gör mig till en mycket mer mångsidig språkvetare idag. Efter min magisterexamen fick jag även lust att fortsätta forska i interaktion och hur vi bär oss åt för att förstå varandra. Jag har nu som doktorand påbörjat en forskning i multimodal interaktion.