Lärare

Lärarna som undervisar i magisterprogrammet i kultur och kommunikation är professorer och forskare i de olika vetenskaperna som finns representerade i programmet. Här kan du bekanta dig med lärarna och deras forskningsområden.

Utöver de nedan presenterade lärarna utnyttjar programmet också en varierande mängd övriga experter i undervisningen.

Lärarnas mottagningstider hittar du i Instruktioner för studerande.

FD, t.f. universitetslektor, vikarierande koordinator för magisterprogrammet i kultur och kommunikation 1.8.2018 - 31.12.2018.

Forskningsområden

 • Historia, politisk historia, kulturhistoria
 • Begreppshistoria: Populism, demokrati, utopier
 • Nationalism och identitet, minoritetshistoria, språkliga och religiösa minoriteter i Norden
 • Tecknade serier, bildberättande, mediehistoria

Ainur Elmgren på nätet

FD, universitetslektor, ledare för magisterprogrammet i kultur och kommunikation.
Forskningsledig 1.8.2018 - 31.12.2018.

Forskningsområden

 • Idé- och kulturhistoria i allmänhet.
 • Kulturarv, historiekultur, publika bruk och missbruk av historia
 • Populärkultur, medialisering, bildning och folkupplysning
 • Pseudovetenskaper, marginalrörelser
 • Digitala spel och rekonstruktioner, bordsspel, ludologi
 • Nationalism, etnicitetsbegrepp
 • Medeltidshistoria, tidig modern historia
 • Paleografi
 • Kartor och kartografi, kronologi, tidsuppfattningar, metrologi

Derek Fewster på webben

FD, universitetslektor i historia (tjänstledig till 31.12.2020)

Forskningsområden

 • Medelhavsvärldens historia, med speciell tyngdpunkt på antiken
 • Demografi och bosättningshistoria
 • Religionshistoria under antiken
 • Stadsstater och federalism i Europa från antiken till tidig modern tid
 • Pre-moderna imperier
 • Finskt-tyskt politiskt och militärt samarbete under 1920- och 1930-talet

Björn Forsén på nätet

Doktorand i historia

Forskningsområden

 • Historia
 • Videospel
 • Game studies
 • Digital humaniora

Ylva Grufstedt på nätet

Professor i jounalistik

Forskningsområden

 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Forskning om journalistisk profession,
 • Journalistiska ideal och journalistisk praktik,
 • Deltagandets roll i nyhetsverksamhet,
 • Medieutveckling och innovation,
 • Diskursiv och etnografisk medieforskning,
 • Identitet, lokalitet och medier;
 • Inlärning och undervisning i journalistik

Jaana Hujanen på nätet

Professor i nordiska språk

Forskningsområden

 • Interaktionell lingvistik
 • Samtalsanalys
 • Pragmatik, historisk pragmatik, variationell pragmatik
 • Konstruktionsgrammatik
 • Språkkontakter
 • Språkpolicy
 • Svenska språket
 • Grammatik
 • Sociolingvistik

Jan Lindström på nätet

FD, universitetslektor i nordisk litteratur

Forskningsområden

 • Finlandssvensk litteratur
 • 1910- och 1920-talen
 • Parodi, ironi och metafiktion
 • Litteratursociologi
 • Litteraturteori
 • Perioden 1990-2010
 • Senmodernitet
 • Spatialitet

Kristina Malmio på nätet

Professor i historia

Forskningsområden

 • Högerradikalism
 • Idrottshistoria
 • Utbildningshistoria
 • Historiografi
 • Krigshistoria
 • Idéernas socialhistoria
 • Finlands svenskhet
 • Säkerhetspolitikens historia
 • Demokratins drivkrafter

Henrik Meinander på nätet

FD, universitetslektor

Forskningsområden

 • Språkvetenskaper
 • Universitetspedagogik

Åsa Mickwitz på nätet

FL, lektor i Svensk talteknik

Forskningsområden

 • Språkvetenskaper

Carita Rosenberg-Wolff på nätet

Professor i Nordenstudier 

Forskningsområden

 • Kulturforskning
 • Regionforskning
 • Nordenstudier, bilden av Norden, nordiskt samarbete
 • Nationella och regionala stereotypier
 • Minoritetskulturer
 • Nord och syd i Europa
 • Minneskultur

Peter Stadius på nätet

FD, t.f. universitetslektor i historia

Forskningsområden

 • Nordeuropas kultur- och idéhistoria
 • 1700- och 1800-talets politiska kultur, maktens symboler och ceremonier
 • Historieskrivningens visuella och materiella källor
 • Retorik och retorikens historia
 • Brev och självbiografiska källor
 • Genus, manlighet och manlighetskonstruktioner

Henrika Tandefelt på nätet

Professor i nordisk litteratur

Forskningsområden

 • Kanon och genus
 • Litteraturhistoriografi
 • Det moderna genombrottet
 • Dekadensen
 • 1930-talets svenska proletärmodernism
 • Modernistisk lyrik
 • 1970-talets litterära epok
 • Litterära könsdialoger
 • Psykoanalytisk litteraturforskning
 • Genusvetenskap

Ebba Witt-Brattström på nätet