Karriär

En enkät från 2016 visar att 97 % av magisterprogrammets alumner har hittat arbete inom sitt fält. De som studerat vid magisterprogrammet i kultur och kommunikation har hittat arbete inom bland annat informationsförmedling, forskning, projektkoordinering, redaktionsarbete och media-relaterat arbete, samt språk och översättning.

Med en examen från magisterprogrammet i kultur och kommunikation har du ett brett utbud av arbetsmöjligheter, beroende på din studieinriktning och dina kunskaper och intressen. Studiehelheten hjälper studenterna att bekanta sig med flera olika discipliner, medan studieinriktningen garanterar specialisering inom ett ämne.

Våra utexaminerade är behöriga för forskarutbildning i nordiska språk, nordisk litteratur eller historia vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet. Magisterprogrammet i kultur och kommunikation ger inte ämneslärarbehörighet i de delaktiga vetenskapsområdena. För ämneslärarbehörighet i historia, nordiska språk och nordisk litteratur, se humanistiska fakultetens sida Behörighet för lärare.