Julia von Boguslawski – doktorand

Julia von Boguslawski

Jag jobbar idag som doktorand i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet. Det hade jag aldrig trott när jag inledde mina studier vid universitet dryga tio år tidigare, då med huvudämnet filosofi. Jag var redan på god väg att bli magister när jag hörde om magisterprogrammet i kultur och kommunikation som lockade mig med sin tvärvetenskaplighet. Jag kunde bara inte motstå möjligheten att bredda mina kunskaper och har aldrig ångrat att jag sökte in. Det var både inspirerande och utmanande att fördjupa sig i nya ämnen – inte minst att byta huvudämne – och resultatet var att jag utexaminerades som magister i historia.

Jag gjorde min praktik på Svenska litteratursällskapet och jobbade inom projektet ”Svenskan i Finland igår och idag” både under och efter mina studier i magisterprogrammet. Då jag återvände till uni igen som doktorand och lärare innebar det ett nytt huvudämnesbyte, vilket var ett lättare steg att ta efter erfarenheterna av mångfalden i kultur och kommunikation.

I min doktorsavhandling kombinerar jag historia med religionsvetenskap och behandlar förändringar i religiositeten i Finland vid början av 1900-talet. Samtidigt har jag lanserat en yrkeslivskurs i magisterprogrammet tillsammans med min studiekompis Pieter Claes. Kursen började som ett arbetslivsrelaterat projekt med ämnesföreningen Skald och det har varit jätte roligt att utveckla det vidare till en hel kurs för programmet. På köpet har jag som lärare också själv lärt mig massor! När jag nu ser tillbaka på studierna är det just mångsidigheten som gav mig mest och utan programmet hade säkert inte varit där jag är idag.