Ida-Lotta Lind – projektkoordinator

Ida-Lotta Lind

Jag är både närvårdare och litteraturvetare, det vill säga magister i kultur och kommunikation. Min praktiska yrkesbakgrund, likaväl som intresset för människan och för fenomen som binder ihop människa, samhälle och kultur, ledde mig till magisterprogrammet i kultur och kommunikation. Programmets framförhållning och tvärvetenskapliga grepp gav mig djupare insikt i samhällets mekanismer och mönster samt kopplingen mellan det förflutna, nuet och framtiden.

Under min studietid i magisterprogrammet arbetade jag som projektkoordinator inom ett EU-projekt som utvecklade välfärdsservice för äldre personer. Närvårdaren i mig kände till målgruppen och vårdbranschens utvecklingsbehov, medan den kommande litteraturvetaren kunde analysera, skriva, uttrycka och se projektet ur ett större perspektiv. Som nybakad magister jobbade jag som förlagsassistent på Svenska litteratursällskapets förlag. Där fick jag erfarenhet av bland annat själva utgivningsprocessen, från manus till en färdig bok i tryckt eller digital form, samt lärde mig att redigera texter och skapa register. Jag var också redaktör för SLS årskalender vilket var en kreativ, rolig och givande uppgift.

Idag jobbar jag som projektkoordinator vid yrkesinstitutet Prakticum, där jag kan än en gång kombinera min närvårdarexamen med min tvärvetenskapliga magisterutbildning. För tillfället knyter jag ihop projektet SFX svenska, som utvecklat språk- och yrkesstudier samt mentorsverksamhet för invandrare som vill integrera sig på svenska i huvudstadsregionen. Jag jobbar även med projektet Smidiga övergångar i Svenskfinland som utvecklar olika studiestigar från yrkesskola till yrkeshögskola.