Karriär

Filosofie magistrar är experter på kultur och samhälle och har utmärkta förutsättningar att arbeta med olika uppgifter såväl i Finland som utomlands.

Studier i genusvetenskap ger dig förmåga att granska kritiskt och att utveckla samhället. Den expertis som magisterprogrammet i genusvetenskap ger öppnar dörren till många olika yrken. De som utexaminerats från magisterprogrammet arbetar ofta med expertuppdrag i anknytning till jämställdhet och jämlikhet. Också dina egna intressen och styrkor har stor betydelse för vilken bransch du kommer att arbeta inom.

Magisterprogrammet erbjuder dig möjligheter att tillämpa dina kunskaper om genus och sexualitet t.ex. i:

  • uppgifter som anknyter till mänskliga rättigheter och jämställdhet
  • internationella organisationer
  • humanitära uppdrag
  • icke-statliga organisationer
  • medie- och kulturbranschen.

Sukupuolentutkimuksen alumnit kertovat