Forskning

Forskningen inom ämnet är nationellt och internationellt erkänd och mångvetenskaplig. Fokusområden inom forskningen är:

  • från råvara till livsmedel
  • matkvalitet och god nutrition

Läs mer om forskning.