Kandidatprogrammet i kulturforskning lär dig att tolka kulturfenomen i många former. Kulturen studeras både som fält och som fenomen. Programmet omfattar kulturens globala, regionala och lokala mångfald och historiska kontinuitet. Studierna behandlar kultur som ett uttryck för individers, gruppers och samhällens verksamhet och växelverkan, och de materiella och immateriella företeelser som verksamheten och växelverkan ger upphov till. Inom programmet kan man fördjupa sin kulturförståelse med insikter från olika discipliners perspektiv.
Bekanta dig med studieinriktningarna