Kontakt

 

vikarierande koordinator

Ainur
Elmgren
forskardoktor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi, Politisk historia

Lärare

Derek
Fewster
universitetslektor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

BF
Björn
Forsen
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Kristina
Malmio
universitetslektor
Finskugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Litteraturforskning

HM
Henrik
Meinander
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Åsa
Mickwitz
professor emeritus
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Pedagogik

Peter
Stadius
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

HT
Henrika
Tandefelt
universitetslektor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

EW
Ebba
Witt-Brattström
professor
Finskugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Litteraturforskning

 

Ylva Grufstedt

Carita Rosenberg-Wolff