Sök utbildningar

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation
Nästa ansökan börjar 18.3.2020
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 18.03.2020 kl. 08.00Slutar: 01.04.2020 kl. 15.00
Undervisningsspråk
Svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Fram­ti­den är tvär­ve­ten­skap­lig

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation är ett svenskspråkigt och tvärvetenskapligt program där du har möjligheten att välja mellan fyra studieinriktningar: historia, nordisk litteratur, nordiska språk och Nordenstudier. Magisterprogrammet erbjuder en mångsidig utbildning i förståelse av kultur och kommunikation utgående från historiska, litterära, språkliga, filosofiska och mediala aspekter. Vår magisterexamen utgör en utmärkt bas för en yrkeskarriär inom förlag, marknadsföring, forskning, medier och övrig offentlig informationsförmedling

Sök till programmet

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökande till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.