Framtiden är tvärvetenskaplig

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation är ett svenskspråkigt och tvärvetenskapligt program där du har möjligheten att välja mellan fyra studieinriktningar: historia, nordisk litteratur, nordiska språk och Nordenstudier. Magisterprogrammet erbjuder en mångsidig utbildning i förståelse av kultur och kommunikation utgående från historiska, litterära, språkliga, filosofiska och mediala aspekter. Vår magisterexamen utgör en utmärkt bas för en yrkeskarriär inom förlag, marknadsföring, forskning, medier och övrig offentlig informationsförmedling
Studieinriktningar