Studier

Studierna tar många former. Särskilt laboratoriearbetet är tongivande för studierna i kemi. Det täcker omkring en tredjedel av kandidatstudierna i kemi. En stor del av teoristudierna sker via gruppövningar med stöd från traditionell föreläsningsundervisning. I enlighet med den experimentella karaktären hos det här ämnet är kandidatavhandlingen bunden till något forskningsprojekt.

Möjliga magistersprogram efter kandidatprogrammet i kemi vid Helsingfors universitet är t.ex. Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper, Magisterprogrammet i materialforskning, Magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper, Magisterprogrammet för teoretiska och beräkningsmässiga metoder, samt - efter separat ansökan - Magisterprogrammet för lärare i matematik, fysik och kemi, och det internationella magisterprogrammet Advanced Spectroscopy in Chemistry.