Karriär

Fortsatta studiemöjligheter

Inom kandidatprogrammet i kemi får du en bred inblick i de olika forskningsområdena inom kemin, varefter du i magisterprogrammet kan fördjupa dig i det specialiseringsområde som du är mest intresserad av. I dina biämnesval kan du också beakta dina karriärplaner och ditt framtida magisterprogram. I och med studierätten till kandidatprogrammet i kemi kan du få studierätt till magisterprogrammen i Kemi och Molekylära Vetenskaper, Materialforskning, Atmosfärvetenskap, eller Teoretiska och beräkningsmässiga metoder, enligt ditt eget intresse och val. Du kan också söka dig till ämneslärarutbildningen i Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, eller till andra magistersprogram vid Helsingfors universitet eller andra universitet i hemlandet eller utomlands. Du får stöd och hjälp i dina val av din studiehandledare.

Möjliga magistersprogram efter kandidatprogrammet i kemi vid Helsingfors universitet är t.ex. Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper, Magisterprogrammet i materialforskning, Magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper, Magisterprogrammet för teoretiska och beräkningsmässiga metoder. Efter separat ansökan - Magisterprogrammet för lärare i matematik, fysik och kemi, och det internationella magisterprogrammet Advanced Spectroscopy in Chemistry.

Karriärmöjligheter

Kemi behövs i många olika sammanhang. Därmed kan man också specialisera sig på flera olika typer av uppgifter inom kemiutbildningen. Man kan t.ex. fördjupa sig i synteskemi som kräver laboratoriefärdigheter, analytiskt arbete som utnyttjar olika mätinstrument, eller beräkningsmässig och teoretisk kemi. Inom kandidatprogrammet lär du dig grunderna i kemi samt färdigheter som hjälper dig att utföra olika uppgifter i arbetslivet. De flesta som har fullbordat kandidatexamen fortsätter med magisterexamen, och övergår först därefter till arbetslivet. Inom ett magistersprogram kan du fördjupa dig mera grundligt i minst ett specialiseringsområde inom kemin, och efter det kan du få arbete med krävande sakkunniguppgifter. Omkring en fjärdedel av dem som slutfört filosofie magister-examen i kemi fortsätter med doktorsstudier.

Kemister får ofta arbete inom forskning eller produktutveckling, merkantila uppgifter, eller inom utbildningssektorn. Kemiindustrin är en av Finlands största exportindustrier, och en mycket betydande arbetsgivare. Som kemiexpert kan du också arbeta t.ex. med uppgifter t.ex. inom teknik, medicin och biovetenskaper. Förutom olika företag erbjuder forsknings- och utbildningsinstitutioner samt myndighets- och övervakningsorganisationer arbete. Praktik under studietiden ger dig ofta goda förutsättningar till att hitta arbete inom den egna branschen. Kemi är internationellt, så det finns också många arbetstillfällen utomlands och inom internationella organisationer.

Du kan också läsa om kemister i arbetsliv i Kemiauutiset-tidning (på finska).