Undervisning och forskning

Inom kandidatprogrammet i historia får du ett brett perspektiv på det förflutna och kan i dina studier fokusera på flera tidsperioder och tematiska områden. Undervisningen bygger på personalens omfattande sakkunskap på ett vitt spektrum av områden för mänsklig verksamhet från medeltiden till 2000-talet. Geografiskt är fokus i undervisning och forskning ställt både på lokala och nationella och på stora, globala perspektiv.

I kandidatprogrammet i historia kan du avlägga examen på svenska eller finska. Du kan välja kurser, tentamina och seminarier på både svenska och finska oberoende av vilket språk du avlägger examen på.

Undervisningen vid programmet är i ständig kontakt med den forskning som bedrivs och många kurser bygger på pågående forskning och forskningsprojekt. Du kan bekanta dig med aktuella forskningsprojekt på magisterprogrammets webbplats!

Utbildningsprogrammets lärar- och forskarpersonal har fördjupat sig bland annat i följande tyngdpunktsområden:

  • Idéhistoria, bl.a. det västerländska politiska tänkandets historia
  • Kulturhistoria, t.ex. forskning om vardagens normer och kulturella koder
  • Socialhistoria, t.ex. välfärdsstatens historia
  • Politisk historia och politisk kultur
  • Makt och våld som historiska fenomen
  • Europeisk stadshistoria
  • Ekonomisk historia, bl.a. om relationen mellan företag och samhälle
  • Nationell och internationell historiekultur, om hur historia används i och är en del av samhället
  • Miljö- och klimathistoria