Studentföreningar

Att studera vid Helsingfors universitet handlar inte bara om föreläsningar och tenter! En av de bästa sidorna med att studera vid Helsingfors universitet är den mångsidiga studentgemenskapen.

Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom studentkåren verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem finns allt från ämnes- och fakultetsföreningar till nationer och hobbyföreningar av alla de slag.

Studenterna i kandidatprogrammet i historia verkar i flera olika studentföreningar som representerar de olika studieinriktningarna och studenternas intressen. Föreningarna bjuder studenterna på olika evenemang, aktiviteter, hjälp med studierna och kontakter till arbetslivet. Utöver det samlar fakultetsföreningen Humanisticum samman alla humaniststudenter, arrangerar gemensamma evenemang och bevakar humaniststudenternas intressen vid universitetet.