Studier

I dina studier i kandidatprogrammet i historia sätter du dig in i olika teman och epoker, historieforskningens metoder och historieforskningens historia. Förmågan att skilja det väsentliga från det oväsentliga och att förstå företeelser och samband är viktiga mål för studierna i historia. Under studierna utvecklar du din förmåga att göra slutledningar, lär dig att granska världen och samhället kreativt och lär dig att tillämpa dina kunskaper kritiskt. Du lär dig också att läsa källor som berättar om det förflutna på olika språk. Du kan avlägga examen på svenska eller finska. Undervisning erbjuds på båda språken.

Då du får studieplats i kandidatprogrammet i historia, får du samtidigt rätten att avlägga magisterexamen i magisterprogrammet i historia. Du kan också ansöka om rätt att avlägga examen i ett annat magisterprogram vid Helsingfors universitet. Mer information om magisterprogrammen hittar du på Helsingfors universitets nätsidor om utbildningsutbudet.