Karriär

Med en examen i historia är dina karriärmöjligheter väldigt mångsidiga. Traditionellt blir många forskare och lärare, medan en del hittar jobb i arkiv-, biblioteks- eller museibranschen.

Om du planerar en karriär som lärare, rekommenderas det att du avlägger ett andra läroämne i din kandidatexamen. Pedagogiska studier för ämneslärare ska du däremot avlägga i magisterskedet. Du kan läsa mer om vad som krävs för behörighet som ämneslärare på humanistiska fakultetens nätsida Behörighet för lärare!Många andra slags karriärer är också möjliga med en examen i historia. Historiker arbetar bland annat som journalister, företagare, informatörer och i olika administrativa uppgifter. Bekanta dig närmare med hur historikerna placerar sig i arbetslivet i tjänsten Töissä.fi och på nätsidan 375 humanister:

375 humanister Kaari Utrio
375 humanister Mikko Tolonen
375 humanister Marjo Timonen
375 humanister Mika Huovinen