I kandidatprogrammet i historia utbildar du dig till expert i historia. Studierna i historia ger dig förutsättningar för att behandla stora mängder information och lyfta fram det väsentliga. Du lär dig att ingenting är självklart utan att allting måste bedömas kritiskt. Den kompetens som du får är inte bunden till ett visst yrke, men förmågan att hantera ny information är viktig på den föränderliga arbetsmarknaden och ger dig förutsättningar för arbete inom flera olika områden.
Bekanta dig med undervisningen