Är du intresserad av språk och litteratur? Drömmer du om en karriär som lärare, journalist, författare eller informatör, eller vill du kanske jobba i biblioteks- eller kulturbranschen? Eller är flerspråkighet och minoritetsspråk något som intresserar dig? I kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer kan du utifrån dina egna intressen välja att specialisera dig på antingen språk eller litteratur, eller studera båda två. I vårt program kan du välja mellan studieinriktningarna: nordiska språk, nordisk litteratur, finska språket, finska språket och kulturen, finskugriska språk och kulturer, eller inhemsk litteratur.
Studieinriktningar

Att studera i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer