Po­äng­ta­bel­ler i kan­di­dat­pro­gram­met i fysikaliska vetenskaper

Antagningen 2019

Högst 97 sökande antas på basis av proven för en finländsk studentexamen, en IB-examen, en EB-examen eller en i Finland avlagd RP- eller DIA-examen.

Man kan få högst 200 antagningspoäng för studentexamen eller IB- eller EB-examen eller i Finland avlagd RP- eller DIA-examen enligt tabellerna nedan. De sökande rangordnas på basis av antagningspoängen.

Antagningspoängen räknas så att av alternativa prov beaktas det som ger mest poäng. Samma prov ger poäng endast en gång. Exempel:

  • Liisa har avlagt en finländsk studentexamen, och hon fick vitsordet C i provet i biologi, M i fysik, E i modersmålet (finska), M i lång matematik och E i engelska som A-språk. Det ger henne följande antagningspoäng: 58 poäng för provet i fysik, 40 poäng för lång matematik, 28 poäng för modersmålet och 17 poäng för engelska som A-språk (sammanlagt 143 poäng).
  • Eric har avlagt en International Baccalaureate-examen, och han fick vitsordet 5 för provet i matematik på nivån Higher Level (HL), 6 i engelska som A-språk, 5 i finska som A-språk, 4 i fysik på nivån Standard Level (SL), 7 i geografi och 6 i biologi på nivån HL. Det ger honom följande antagningspoäng: 43 poäng för provet i fysik, 40 poäng för matematik, 17 poäng för engelska och 33 poäng för geografi (sammanlagt 133 poäng). När det gäller proven i geografi och biologi inverkar nivån alltså inte på poängen.

 

Vitsord i studentexamen

L

E

M

C

B

A

Provet i fysik

87

72

58

43

29

14

Matematik

Lång lärokurs

60

50

40

30

 

 

Kort lärokurs

33

28

 

 

 

 

Provet i kemi, biologi, geografi, modersmålet eller
finska/svenska som andraspråk

33

28

22

17

11

6

Andra inhemska språket eller
bästa främmande språk

Lång lärokurs

20

17

13

10

7

3

Medellång eller
kort lärokurs

13

10

7

3

 

 

En förutsättning för att man ska kunna bli antagen på grundval av en finländsk studentexamen är att man får minst vitsordet cum laude approbatur (C) i provet i lång matematik eller minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i provet i kort matematik. Man måste också uppnå det minimiantal poäng som antagningsnämnden fastställer separat.

 

Vitsord i IB-examen

7

6

5

4

3

2

Fysik

87

72

58

43

29

14

Matematik

HL

60

50

40

30

 

 

SL

33

28

 

 

 

 

Kemi, biologi, geografi eller bästa A-språk

33

28

22

17

11

6

Bästa A-språk eller bästa B-språk

20

17

13

10

7

3

En förutsättning för att man ska kunna bli antagen på grundval av en International Baccalaureate-examen är att man får minst vitsordet 4 i provet i matematik på HL-nivå eller minst 6 i provet i matematik på SL-nivå. Man måste också uppnå det minimiantal poäng som antagningsnämnden fastställer separat.

 

Vitsord i RP- eller DIA-examen som har avlagts i Finland

15-13

12-10

9-8

7

6-5

4

Fysik

87

72

58

43

29

14

Matematik

60

50

40

30

 

 

Modersmålet (finska, svenska eller tyska)

33

28

22

17

11

6

Bästa främmande språk

20

17

13

10

7

3

En förutsättning för att man ska kunna bli antagen på grundval av en Reifeprüfung- eller Deutsches Internationales Abitur-examen som har avlagts i Finland är att man får minst vitsordet 7 i provet i matematik. Man måste också uppnå det minimiantal poäng som antagningsnämnden fastställer separat.

 

Vitsord i EB-examen
(de skriftliga proven)

10-9,0

8,95-8,0

7,95-7,0

6,95-6,0

5,95-5,0

4,95-4,0

Fysik

87

72

58

43

29

14

Matematik

lång

60

50

40

30

 

 

kort

33

28

 

 

 

 

Kemi, biologi, geografi eller ett L1-språk

33

28

22

17

11

6

Ett L2-språk

20

17

13

10

7

3

En förutsättning för att man ska kunna bli antagen på grundval av en European Baccalaureate-examen är att man får minst vitsordet 6,00 i provet i lång matematik eller minst vitsordet 8,00 i provet i kort matematik. Man måste också uppnå det minimiantal poäng som antagningsnämnden fastställer separat.

 

Höjda vitsord i studentexamen beaktas som höjda i poängsättningen.

Om en sökande har avlagt både en finländsk studentexamen och en IB- eller EB-examen eller en i Finland avlagd RP- eller DIA-examen, beaktas den examen som ger bättre poäng.

Om en sökande har avlagt IB- eller EB-examen eller i Finland avlagd RP-eller DIA-examen, och dessutom vissa delprov i en finländsk studentexamen, kan den sökande få antagningspoäng också för delproven. I så fall beaktas de prov som ger bäst poäng. En sökande kan inte få poäng för flera parallella prov i samma ämne eller flera prov som hör till samma ämnesgrupp i poängsättningen. Exempel:

  • Anni har avlagt IB-examen och fått vitsordet 6 i provet i matematik på HL-nivå. Hon har också senare skrivit delprovet i lång matematik för en finländsk studentexamen och fått vitsordet laudatur (L). I detta fall beaktas Annis delprov i lång matematik för studentexamen (60 poäng) men inte provet i matematik på HL-nivå i IB-examen.