Lär känna oss

Högskoledagen ordnas på distans torsdagen den 29 oktober 2020. Evenemanget erbjuder tillfälle att bekanta sig med de svenskspråkiga studiemöjligheterna som finns i Helsingfors. Skolorna som representeras är Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan "Hanken", Aalto-universitetet, Konstuniversitetet samt yrkeshögskolan Arcada.

Under evenemanget lyfts det fram vad de olika svenskspråkiga utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet handlar om, vad studierna går ut på, vilka frågor man studerar och från vilka perspektiv. Utbildningsprogrammen presenterar sig via bandade videopaket:

  • Du kan välja mellan åtta olika videopaket helt utifrån vilka campus och ämnen som du är intresserad av.
  • I varje videopaket kommer studeranden samt undervisande personal att berätta om studierna vid Helsingfors universitet.
  • Dagen kommer att inledas med en gemensam livestreamad öppning från Tankehörnan vid Helsingfors universitet.

Videorna finns tillgängliga torsdagen den 29 oktober på Helsingforsalliansen sidor. Här hittar du också mer information om Högskoledagen och dess praktiska arrangemang.

Uni på väg är ett koncept där Helsingfors universitets studenter och forskare tar över undervisningen på ett gymnasium för en för- eller eftermiddag. Poängen är att visa gymnasieelever vad det innebär att studera vid ett universitet samt presentera Helsingfors universitets mångsidiga ämnesutbud. Projektet har fått understöd av Svenska kulturfonden och stiftelsen Tre Smeder.

Uni på väg-konceptet går ut på följande:

  • Universitetets studenter och forskare tar över undervisningen i skolan och håller sina föreläsningar parallellt
  • Det bjuds på två parallella sessioner så att skolans elever väljer två olika föreläsningar
  • Programmet och teman på föreläsningarna kan skräddarsys enligt skolans behov och önskemål. 

Uni på väg ordnas på distans under läsåret 2020–2021. Det digitala formatet följer samma grundkoncept som vanliga besök men i år bandas alla föreläsningar in på förhand. Föreläsningarna kommer att finnas tillgängliga på nätet för deltagande gymnasier under hösten 2020. Gymnasierna kan själva välja när de vill visa materialet åt eleverna. 

Blev du intresserad av att få Uni på väg till din skola eller vill du höra mer om det digitala konceptet? Kontakta svenska-arenden@helsinki.fi

Universitetet ordnar föreläsningar öppna för allmänheten som ofta kan följas även på nätet. 

Evenemang är sidan för universitetets evenemangskalender. Under läsåret kan du så gott som dagligen hitta föreläsningar som är öppna för allmänheten. Välkommen!

Tankehörnan är caféet där det erbjuds infotillfällen, diskussioner och föreläsningar kring såväl Unis tvärvetenskapliga forskning som andra dagsaktuella ämnen. Föreläsningarna kan följas även direkt på nätet. Tankehörnan hittar du på Universitetsgatan 4.

Studia Generalia är en föreläsningsserie som ordnas av Öppna universitetet där ett visst tema behandlas från olika läroämnens synvinkel. Föreläsningarna hålls i Tankehörnan, Universitetsgatan 4, och kan även följas på nätet.