Juridiska fakultetens svenskspråkiga urvalsmaterial

Fordringar för urvalsprovet år 2020 för juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet (litteratur som läses till provet)

Fordringar för urvalsprovet för sökande som behärskar svenska (Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors/Vasa), svenskspråkig utbildning, rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år))

Det svenskspråkiga urvalsprovet vid juridiska fakulteten omfattar tre böcker.

  • Ellen Eftestøl-Wilhelmsson: Finsk skadeståndsrätt i nordiskt perspektiv. En introduktion. ISBN 978-951-51-5821-5.
  • Olli Mäenpää: Offentlig makt och rättstaten. Juridikens grunder 5. ISBN 978-951-51-5823-9.
  • Pia Letto-Vanamo: Inledning till rätten och rättsligt tänkande. Juridikens grunder 6. ISBN 978-951-51-5825-3

Det ges anvisningar om nedladdning av det avgiftsfria elektroniska materialet samt om förhandsbeställning och försäljning av litteraturen på Unigrafias webbsidor.

Vårens urvalsprov förändras vid universiteten – traditionella prov ersätts med alternativa urvalssätt

Mer information om den gemensamma antagningen inom det juridiska området (antagningen till den finskspråkiga utbildningen).

Svenskspråkiga antagningen till Helsingfors universitet: Urvalsprovet ordnas digitalt enligt den ursprungliga tidtabellen. Kvoten för betygsurvalet förblir densamma, dvs. 40 %. Mer exakt information ges senast 30.4.2020.