Initialpoäng i kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper

2019 Initialpoäng

Ansökningsobjekt:

  • Kandidarprogrammet i livsmedelsvetenskaper, kandidat och magister i livsmedelsvetenskaper (3 år + 2 år)

Du kan få initialpoäng om du har avlagt finländsk studentexamen, European Baccalaureate (EB)-examen, International Baccalaureate (IB)-examen eller Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen avlagd i Finland. Du kan inte få initialpoäng för någon annan examen eller på några andra grunder.

Du kan sammanlagt få högst 60 initialpoäng.

Initialpoång ges för modersmålet, matematik och realprovet eller något av följande ämnesrealprov: fysik, kemi, biologi.

Finländsk studentexamen

Studentprov som har avlagts före 2006 eller studentprov som har avlagts 2006 eller senare:

ÄMNE

NIVÅ

L

E

M

C

modersmålet (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk)

22

18

14

10

matematik

 

lång

18

14

10

8

kort

10

8

4

0

realprovet / ämnesrealprov: biologi, fysik, kemi

20

16

12

9

Initialpoäng för IB-, RP/DIA- och EB-examina

Initialpoång för IB-examen

ÄMNE

NIVÅ

7

6

5

4

modersmålet 1)

22

18

14

10

matematik

 

HL2)

18

14

10

8

SL3)

10

8

4

0

biologi, fysik, kemi

20

16

12

9

1) A-språk
2) Higher level och Further Mathematics
3) Standard level

Initialpoäng för EB-examen

 

ÄMNE

NIVÅ

10-9

8,99-8

7,99-7

6,99-6

modersmålet1)

22

18

14

10

matematik

 

lång

18

14

10

8

kort

10

8

4

0

biologi, fysik, kemi

20

16

12

9

1) L1-L2 språk

Initialpoäng för RP/DIA-examen

ÄMNE

NIVÅ

15-13

12-10

9-7

6-5

modersmålet1)

22

18

14

10

matematik2)

 

18

14

10

8

biologi, fysik, kemi

20

16

12

9

1) det språk som ger flest poäng
2) matematikprovet i RP/DIA-slutexamen poängsätts enligt studentexamens långa matematikprov