Hur man visar sina språkkunskaper

Dessa anvisningar gäller dig ifall du söker till utbildningar som inleds hösten 2019.

Du kan bli antagen som student till Helsingfors universitet endast ifall du påvisar tillräckliga språkkunskaper i enlighet med språkkunskapskraven. Kraven varierar beroende på vilket ansökningsmål du söker till.

Du kan endast påvisa tillräckliga språkkunskaper i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga.

Om du söker till något ansökningsmål i huvudansökan, skall du påvisa dina språkkunskaper enligt instruktionerna nedan. Språkkunskaperna kan påvisas endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga. Det räcker att du påvisar dina språkkunskaper i ett av språken.

Dina språkkunskaper kan även testas i urvalsprovet och då behöver du inte påvisa dem skilt. Om du inte behöver delta i urvalsprovet i dessa ansökningsmål, behöver du inte påvisa dina språkkunskaper skilt. Märk väl att det finns några undantag:

  • Ifall du ansöker till kandidatprogrammet i geovetenskap eller kandidatprogrammet i geografi på grundval av urvalsprovet, bevisar du tillräckliga språkkunskaper genom att skriva urvalsprovet. Ifall du ansöker till programmen på grundval av framgång i vetenskapstävling bör du visa dina språkkunskaper separat enligt de instruktioner som står i samband med informationen om utbildingen.
  • I gemensamma antagningen i medicin och i gemensamma antagningen i odontologi beror sättet att påvisa språkkunskaper på om du söker till den finsk- eller svenskspråkiga utbildningen/studielinjen och på vilket språk du skriver urvalsprovet. Se närmare information på ansökningsobjektens sidor om hur du påvisar kunskaper i finska och svenska.
  • I kandidatprogrammet i ekonomi påvisas språkkunskaperna med urvalsprovet om du inte avlagt någon av de examen som ger initialpoäng (läs mera i ansökningsmålets beskrivning om antagningsgrunderna). Om du söker till ansökningsmålet på basis av initialpoäng skall du påvisa dina språkkunskaper enligt ansökningsmålets instruktioner.
  • I kandidatprogrammet i datavetenskap påvisas språkkunskaperna med urvalsprovet eller MOOC-kursens praktiska prov, ifall du söker på basis av dessa (läs mera i ansökningsmålets beskrivning om antagningsgrunderna).

Närmare information om språket i det potentiella urvalsprovet finns i antagningsgrunderna för varje ansökningsmål.

 

Visande av språkkunskaper

Biologian kandiohjelma (opetus suomeksi), päähaku

     

urvalsprovet

Hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), päähaku

finska F

   

urvalsprovet*

Kandidatprogrammet för samhälle i förändring , huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, huvudansökan

finska D

svenska E

   

Kandidatprogrammet i biologi (undervisning på svenska), huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i datavetenskap, huvudansökan

finska B svenska C  

urvalsprovet*

Kandidatprogrammet i ekonomi, huvudansökan

finska B

svenska C

 

urvalsprovet*

Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på finska), huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska), huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: finska, finskugriska språk och kulturer samt inhemsk litteratur, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, huvudansökan

finska B svenska C  

 

Kandidatprogrammet i geografi, huvudansökan

finska B svenska C  

urvalsprovet*

Kandidatprogrammet i geovetenskap, huvudansökan

finska B svenska C  

urvalsprovet*

Kandidatprogrammet i historia (undervisning på finska), huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska), huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i kemi, huvudansökan

finska B svenska C  

 

Kandidatprogrammet i konstforskning, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i kulturforskning, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i logopedi, huvudansökan

finska D

svenska E

   

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, huvudansökan

finska B svenska C  

 

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), huvudansökan

 

svenska C

   

Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), huvudansökan

 

svenska E

   

Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska), huvudansökan

 

svenska E

   

Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi, huvudansökan

finska D

svenska E

   

Kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare, huvudansökan

finska D

svenska E

   

Kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, huvudansökan

finska D

svenska E

   

Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i psykologi, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), inriktningen i samhällsvetenskaper, huvudansökan

 

svenska H

norska och danska

 

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), inriktningen i socialt arbete, huvudansökan

 

svenska H

norska och danska

 

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i språk: engelska, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i språk: franska, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i språk: italienska, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i språk: portugisiska, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i språk: ryska som främmande språk: kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år), huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i språk: ryska som modersmål, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i språk: spanska, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i språk: tyska, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i språk: världens språk och språkvetenskaper, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kandidatprogrammet i veterinärmedicin, huvudansökan

     

urvalsprovet

Kasvatustieteiden kandiohjelma: lastentarhanopettaja (opetus suomeksi), päähaku

finska D

 

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi), päähaku

finska D

 

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), päähaku

finska B

 

   

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille), päähaku

     

urvalsprovet

Lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), päähaku

finska F

   

urvalsprovet*

Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki), suomenkielinen koulutus, päähaku

finska I

     

Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa), suomenkielinen koulutus, päähaku

finska I

     

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen, huvudansökan

finska B

svenska C

   

Utbildningsprogrammet för provisorsexamen, huvudansökan

finska B

svenska C

   

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning, huvudansökan

 

svenska C

   

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), svenskspråkig utbildning, huvudansökan

 

svenska C

   

Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), huvudansökan

 

svenska G

 

urvalsprovet*

* = närmare information om visandet av språkkunskaper i dessa ansökningsmål före tabellen

Om du söker till Bachelor’s Programme in Science skall du visa dina språkkunskaper i engelska enligt instruktionerna nedan. Du kan inte visa dina språkkunskaper i något annat språk.

 

Visande av språkkunskaper

Bachelor's Programme in Science     engelska L

Om du söker till något ansökningsmål i magisteransökan, skall du påvisa dina språkkunskaper enligt instruktionerna nedan. Språkkunskaperna kan påvisas endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga. Det räcker att du påvisar dina språkkunskaper i ett av språken. Märk väl, att om du väljer att avlägga examen på engelska i ett flerspråkigt magisterprogram, skall på påvisa dina språkkunskaper i engelska.

Dina språkkunskaper kan även testas i urvalsprovet och då behöver du inte påvisa dem skilt. Närmare information om språket i det potentiella urvalsprovet finns i antagningsgrunderna för varje ansökningsmål.

 

Visande av språkkunskaper

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen), maisterihaku

finska D  

 

   

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), maisterihaku

finska B

 

   

Magisterprogrammet för samhälle i förändring, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, magisteransökan

finska D

svenska E

   

Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i data science, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i datavetenskap, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i ekonomi, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i filosofi, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i genusvetenskap, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i geografi, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i geologi och geofysik, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i historia, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i konstforskning, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation, magisteransökan

 

svenska C

norska och danska

 

Magisterprogrammet i kulturarv, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i logopedi, magisteransökan

finska D

svenska E

   

Magisterprogrammet i matematik och statistik, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i materialforskning, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobiell bioteknik, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i neurovetenskap, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), magisteransökan

 

svenska C

   

Magisterprogrammet i pedagogik: förskolepedagogik, magisteransökan

finska D

svenska E

   

Magisterprogrammet i pedagogik: slöjd­lä­ra­re, magisteransökan

finska D

svenska E

   

Magisterprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi, magisteransökan

finska D

svenska E

   

Magisterprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, magisteransökan

finska D

svenska E

   

Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i psykologi, magisteransökan

     

urvalsprovet

Magisterprogrammet i region- och kulturstudier, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), magisteransökan

 

svenska C

   

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), magisteransökan

 

svenska C

   

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 
Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning, magisteransökan finska B svenska C    

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i språk, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning, magisteransökan

finska B

svenska C

   

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i urbana studier och planering, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i växtbiologi, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Magisterprogrammet i översättning och tolkning, magisteransökan

finska J

svenska K

   

Magisterprogrammet Life Science Informatics, magisteransökan

finska B

svenska C

engelska A

 

Master's Programme in Contemporary Societies, Master’s Admission

   

engelska A

 

Master's Programme in European And Nordic Studies, Master’s Admission

   

engelska A

 

Master's Programme in Global Politics And Communication, Master’s Admission

   

engelska A

 

Master's Programme in Intercultural Encounters, Master’s Admission

   

engelska A

 

Master's Programme in International Business Law, Master’s Admission

   

engelska A

 

Master's Programme in Russian Studies, Master’s Admission

   

engelska A

 

Master's Programme in Translational Medicine, Master’s Admission

   

engelska A

 

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma (opetus suomeksi), maisterihaku

finska B

     

Utbildningsprogrammet för provisorsexamen, Pf-utbildning

 

 

  Farmaceutexamen som är avlagt i Finland

Om du söker till något ansökningsmål via öppna universitetsleden skall du påvisa dina språkkunskaper enligt instruktionerna nedan. Språkkunskaperna kan påvisas endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga. Det räcker att du påvisar dina språkkunskaper i ett av språken.

Om något sätt att påvisa språkkunskaper inte finns angivet vid ansökningsmålet, behöver man inte skilt påvisa sina språkkunskaper.

 

Visande av språkkunskaper

Kandidatprogrammet för samhälle i förändring, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i biologi, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i datavetenskap, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i ekonomi, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i filosofi, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i geografi, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i historia, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i kemi, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i konstforskning, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i kulturforskning, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, öppna universitetsleden

finska D

svenska E

   

Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), öppna universitetsleden

 

svenska H

norska och danska

 

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i språk, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning, öppna universitetsleden

     

bevisas inte

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), avoimen väylä

finska B

 

   

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors/Vasa), öppna universitetsleden

finska B

svenska C

   

Om du söker till något ansökningsmål via ansökan om överflyttning skall du påvisa dina språkkunskaper enligt instruktionerna nedan. Språkkunskaperna kan påvisas endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga. Det räcker att du påvisar dina språkkunskaper i ett av språken.

Om något sätt att påvisa språkkunskaper inte finns angivet vid ansökningsmålet, behöver man inte skilt påvisa sina språkkunskaper. Märk väl, att det finns två undantag:

  • I utbildningsprogrammen i medicin och odontologi beror sättet att påvisa språkkunskaper på om du söker till den finsk- eller svenskspråkiga linjen. Om den som ansöker om överflyttning vill byta med en student på den svenskspråkiga studielinjen i utbildningsprogrammet i medicin / i odontologi, måste den som ansöker om överflyttning också söka till den svenskspråkiga studielinjen. Det betyder att den sökande måste visa kunskaper i svenska på det sätt som krävs av sökande till den svenskspråkiga studielinjen. Man behöver inte skilt påvisa språkkunskaper i finska.
 

Visande av språkkunskaper

Kandidatprogrammet för samhälle i förändring, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, ansökan om överflyttning

finska D

svenska E

   

Kandidatprogrammet i datavetenskap, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i ekonomi, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i filosofi, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i historia, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i kemi, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i konstforskning, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i kulturforskning, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi, ansökan om överflyttning

finska D

svenska E

   

Kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare, ansökan om överflyttning

finska D

svenska E

   

Kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, ansökan om överflyttning

finska D

svenska E

   

Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), ansökan om överflyttning

 

svenska H

norska och danska

 

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i språk, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning, ansökan om överflyttning

     

bevisas inte

Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (suomenkielinen), siirtohaku

finska D

 

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen), siirtohaku

finska D

 

   

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), siirtohaku

finska B

 

   

Utbildningsprogrammet i medicin, ansökan om överflyttning

 

svenska G

 

bevisas inte *

Utbildningsprogrammet i odontologi, ansökan om överflyttning

 

svenska G

 

bevisas inte *

* = närmare information om visandet av språkkunskaper i dessa ansökningsmål före tabellen

Om du söker till något ansökningsmål via fristående lärarstudier skall du påvisa dina språkkunskaper enligt instruktionerna nedan. Språkkunskaperna kan visas endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga. Det räcker att du visar dina språkkunskaper i ett av språken.

 

Visande av språkkunskaper

Aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (opetus suomeksi) finska D svenska E  
Erilliset erityisopettajan opinnot (opetus suomeksi) finska D svenska E  
Fristående studier i olika ämnen och ämneshelheter (undervisning på svenska)   svenska E  
Pedagogiska studier för lärarbehörighet (undervisning på svenska)   svenska E  
Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (opetus suomeksi) finska D    
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (opetus suomeksi) finska D    
Subject Teacher Education Programme in English, STEP (teaching in English)     engelska A