Hur du får ditt ansökningsnummer

Dessa anvisningar gäller dig ifall du söker till utbildningar som inleds hösten 2020.

När du skickar in din ansökan, ger systemet som hanterar ansökningarna ett nummer åt din ansökan. Det finns två typer av ansökningsnummer:

  • ett ansökningsnummer som består av sex nummersekvenser separerade med punkter, t.ex. "1.2.246.562.11.00000000000000123456"
  • ett ansökningsnummer som består av bokstäverna UH och sju siffror, t.ex. UH1604229

Du kan ta reda på ditt ansökningsnummer på flera olika sätt.

I E-postmeddelandet till dig

När du skickade in ansökan fick du en automatisk kvittering till din e-post som meddelar att ansökan har tagits emot. Ämnet för e-postmeddelandet är antingen ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits” eller ” Your application to University of Helsinki, Master’s programme in…”. Ansökningsnumret anges antingen i e-postmeddelandets rubrikfält eller genast i början av meddelandet.

I ett visst skede av antagningsprocessen får du ett meddelande från ansökningsservicen som har något av följande ämnen:

  • ”Helsingfors universitet erbjuder dig en studieplats”
  • ” Beslut angående antagning av studerande”
  • ”Information om hur urvalet framskrider”
  • "Helsingfors universitet: tidsschemat för publiceringen av resultat och anvisningar för sökande"

I meddelandet anges ditt ansökningsnummer.

I tjänsten min studieinfo

Om du har skickat in din ansökan till något annat än ett engelskspråkigt magisterprogram, ser du ditt ansökningsnummer om du loggar in på tjänsten Min Studieinfo. Klicka på länken ”Visa ansökan”.

Genom att fråga ansökningsservicen

Om du inte får reda på ditt ansökningsnummer på något annat sätt, kan du kontakta ansökningsservicen och fråga vilket nummer din ansökan har. Skicka in din fråga per e-post från samma e-postadress som du har angett på ansökningsblanketten. Ansökningsnumret lämnas inte ut till någon annan än den sökande.