Tidigare urvalsprovsuppgifter

Här finns uppgifterna från tidigare års urvalsprov. Observera att det inte finns exempelsvar eller bedömningskriterier för alla uppgifter. Dessutom har text, bild eller annat material avlägsnats från vissa uppgifter på grund av upphovsrättsliga skäl.