Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet

Vi följer kontinuerligt hur pandemisituationen utvecklas och statens, HUS och Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer och föreskrifter. Det är ytterst viktigt för oss att antagningen sker på ett säkert sätt. Vi planerar olika genomförandesätt för urvalsproven i nationellt samarbete med de andra universiteten.

Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven meddelas senare, senast 16.3.2021. Med genomförandesätt avses till exempel hur och var urvalsproven ordnas.

På denna sida publiceras allmänna anvisningar för de skriftliga urvalsproven senast 16.3.2021. Läs noggrant igenom anvisningarna från början till slut och förbered dig omsorgsfullt inför provet.

Ditt urvalsprov bedöms endast om du bevisar din identitet med ett giltigt identitetsbevis när du skriver provet. Som identitetsbevis godkänns vilket som helst av följande dokument:

  • Ett pass från vilket land som helst.
  • Ett identitetskort som utfärdats i ett EU/EES-land.
  • Ett finskt körkort.