Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet

På den här sidan hittar du allmänna anvisningar om Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov. Läs noggrant igenom anvisningarna från början till slut och förbered dig omsorgsfullt inför provet. Reservera tillräckligt med tid för att ta dig till provplatsen så att du hittar rätt och kommer i tid till provet.

Läs också undantagen från de allmänna anvisningarna om du deltar i något av följande prov:

 • det finskspråkiga urvalsprovet i juridik
 • urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet (medicin, veterinärmedicin, odontologi)
 • urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper
 • urvalsprovet i datavetenskap
 • urvalsprovet i farmaci
 • urvalsprovet i geografi
 • urvalsprovet i logopedi
 • urvalsprovet i psykologi
 • urvalsprovet i skogsvetenskaper
 • urvalsprovet i socialt arbete (Statsvetenskapliga fakulteten)
 • VAKAVA-provet.

Du kan inte delta i flera skriftliga urvalsprov som börjar samtidigt. Om du har sökt till flera ansökningsobjekt vars urvalsprov börjar samtidigt måste du välja vilket prov du deltar i. Du behöver inte på förhand meddela universitetet vilket urvalsprov du deltar i.

Om du inte kan delta i urvalsprovet behöver du inte separat meddela Ansökningsservicen, förutsatt att du inte har beviljats specialarrangemang.

Ditt urvalsprov bedöms endast om du bevisar din identitet när du skriver provet. Som identitetsbevis godkänns vilket som helst av följande dokument:

 • Ett pass från vilket land som helst.
 • Ett identitetskort som utfärdats i ett EU/EES-land.
 • Ett finskt körkort. Obs! Mobilt körkort godkänns inte.

Urvalsproven ordnas 18–29.5.2020 i Helsingfors mässcentrum (Messukeskus) och andra dagar i Helsingfors universitets lokaler.

Se de exakta platserna och tiderna för urvalsproven.

Om du beviljas specialarrangemang får du cirka en vecka före provet ett e-postmeddelande med information om var du får skriva ditt urvalsprov. Beroende på specialarrangemangen skriver du provet antingen i Helsingfors universitets lokaler eller i Messukeskus.

Messukeskus

Närmare information om platser och tillgängliga ingångar i Messukeskus publiceras på sidan Platser och tider för urvalsproven senast en vecka före provet.

Observera att det ordnas flera olika prov samtidigt. Se till att du följer anvisningarna och skyltarna till rätt prov.

När du kommer till provet, ta utanför provsalen fram alla saker som du tänker ta med dig till din plats. Lämna alla andra saker som du har med dig och dina ytterkläder vid väggarna i provsalen. Övervakarna kontrollerar de saker du tar med dig till din plats när du går in i provsalen. Under rubriken ”Tillåtna och förbjudna föremål” kan du kontrollera vad du får ta med dig in i salen. [uppdaterad 25.3.2020]

Helsingfors universitets lokaler

Provsalarna för de prov som ordnas i Helsingfors universitets lokaler meddelas cirka en vecka före provet. Kontrollera i sallistan i vilken sal du ska skriva ditt urvalsprov.

Kontrollera på förhand hur du hittar till din provsal.

När du kommer till provet, ta utanför provsalen fram alla saker som du tänker ta med dig till din plats. Lämna alla andra saker som du har med dig och dina ytterkläder vid väggarna i provsalen. Övervakarna kontrollerar de saker du tar med dig till din plats när du går in i provsalen. Under rubriken ”Tillåtna och förbjudna föremål” kan du kontrollera vad du får ta med dig in i salen.

Reservera tillräckligt med tid för att ta dig till provsalen. Man får komma högst 30 minuter för sent till urvalsprovet.

Om du kommer mer än 30 minuter för sent till provet kan du inte delta i provet, och du kan inte heller komma överens om att skriva om provet. Sökande släpps på inga villkor in i salen efter tidsfristen.

Till provet ska du ha med dig ett identitetsbevis med foto och skrivdon (blyertspenna eller stiftpenna och radergummi). Vi rekommenderar en mjuk blyertspenna (hårdhet HB eller 2).

Om du behöver konceptpapper för provet får du det vid provtillfället.

Du får också ha med dig:

 • Matsäck i genomskinlig förpackning. Matsäcken ska rymmas i en 1-liters matlåda eller påse.
 • En dricksflaska med kork. Eventuella etiketter måste tas bort från flaskan.
 • Linjal, pennvässare, reservbly till stiftpenna.
 • Öronproppar. Men om du använder öronproppar kanske du inte hör de anvisningar som provövervakaren eventuellt ger under provet. Öronproppar använder du alltså på eget ansvar.
 • Mediciner och andra medicinska hjälpmedel som du behöver under provet. Medicinerna ska tas ut ur förpackningen, men tabletter behöver inte tas ut ur medicinkartan.
 • I vissa urvalsprov får man använda kalkylator. Mer information om tillåtna kalkylatorer och prov där man får använda kalkylator finns under ”Använding av kalkylatorer”.

Du får inte ta med dig till din plats:

 • Mobiltelefon, hörlurar eller andra apparater som man kan sända eller ta emot information med eller som man kan spara information på. Telefoner som lämnas i garderoben (på Messukeskus) eller vid väggen i provsalen (på Helsingfors universitets lokaler) ska vara avstängda eller i ljudlöst läge så att vibrationssignalen inte hörs. Kontrollera att du inte har ställt in alarm eller väckningar så att de ringer under provet.
 • Klocka. Det finns klockor på väggarna i salarna så att man kan se tiden från alla platser.
 • Markeringspennor eller färgpennor.
 • Lexikon, urvalsprovsböcker, tabeller, anteckningar eller annat motsvarande skriftligt material.
 • Pennfodral, glasögonfodral eller andra askar eller påsar som man inte kan se igenom.
 • Näsdukar. Om du behöver näsduk under provet kan du be provövervakaren om hushållspapper.
 • Snus eller tuggummi.
 • Kalkylator i prov där det inte är tillåtet.

I följande urvalsprov får du använda kalkylatorer som universitetet delar ut. Du får inte använda egen kalkylator.

 • farmaci: enkel kalkylator
 • fysikaliska vetenskaper: funktionsräknare
 • geovetenskap: enkel kalkylator
 • kemi: funktionsräknare
 • lantbruksvetenskaper: enkel kalkylator, om man behöver kalkylator i provet*
 • livsmedelsvetenskaper: enkel kalkylator, om man behöver kalkylator i provet*
 • matematiska vetenskaper: funktionsräknare
 • miljö- och livsmedelsekonomi: enkel kalkylator, om man behöver kalkylator i provet*
 • molekylära biovetenskaper: enkel kalkylator
 • psykologi: enkel kalkylator

Med en enkel kalkylator kan man utföra de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division) samt kvadratrots- och procenträkning, men inga andra räkneoperationer.

*Information om användning av kalkylatorer publiceras fredagen den 24 april 2020 på sidan Förhandsmaterial för urvalsprov i Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

I följande prov får du använda egen kalkylator. I detta prov delar universitetet INTE ut kalkylatorer eller reservkalkylatorer.

Kom ihåg att tömma kalkylatorns minne före provet. Du måste kunna visa provövervakaren hur du har tömt minnet.

Till det här provet får du också ta med dig en motsvarande reservkalkylator och reservbatterier.

De sökande släpps in i provsalen 10–30 minuter innan provet börjar. Följ övervakarens instruktioner och sätt dig på en plats där det finns provpapper.

När du har satt dig ner på den plats du har valt får du inte längre byta eller lämna din plats utan övervakarens tillstånd. Om du har glömt någonting du behöver i din väska, sträck upp handen och vänta på att övervakaren kommer fram till dig.

Rör inte pappren som delats ut på din plats förrän övervakaren ger lov till det. Rör aldrig pappren på andra platser än din egen.

Under provet får du kommunicera endast med provövervakarna. Provövervakarna har på sig en röd t-tröja med Helsingfors universitets logo och en lapp på bröstet där det står ”Valvoja - Övervakare”.

Om du vill påkalla övervakarens uppmärksamhet ska du sträcka upp armen. Övervakaren kommer då fram till dig. Säg ditt ärende till övervakaren med låg röst.

Du kan besöka toaletten ledsagad av en övervakare. Övervakarna följer en provdeltagare åt gången till toaletten.

Om du vill besöka toaletten, höj wc-skylten som finns på din plats och vänta på att övervakaren kommer fram till dig.

När provet börjar skriver övervakaren på tavlan när du senast måste lämna in provet. Du måste också skriva in ditt namn och din personbeteckning på alla svarsblanketter innan tiden för provet tar slut. När svarstiden har gått ut får du inte längre göra tillägg eller ändringar på provpappren.

Ta med alla dina saker från din plats när du lämnar in provpappren. Lämna in alla papper du fått, också kladdpapper, även om du inte skulle ha fyllt i en enda uppgift, eller bara några uppgifter. Bevisa din identitet när du lämnar in provpappren.

Om du behöver ett intyg över att du har deltagit i urvalsprovet, t.ex. för Försvarsmakten, ska du be om att få ett av övervakaren när du lämnar in provpappren.

Ditt prov kan underkännas t.ex. i följande fall:

 • du har med dig en mobiltelefon, smartklocka eller något annat föremål som kan användas för att fuska när provet har börjat
 • du stör andra sökande
 • du avlägsnar dig från provsalen utan övervakning innan man får lämna provsalen
 • du går bort från övervakaren under ett toalettbesök
 • du kommunicerar med någon annan än övervakaren under provet
 • du fortsätter skriva på provet efter att övervakaren har meddelat att svarstiden är slut
 • du fuskar, försöker fuska eller följer inte bestämmelserna om förebyggande av fusk
 • du hjälper andra att fuska eller försöka fuska.

Det finskspråkiga urvalsprovet i juridik

Anvisningar för provet finns på webbplatsen Gemensamma antagningen inom området juridik (på finska).

För det svenskspråkiga urvalsprovet i juridik gäller de allmänna anvisningarna ovan.

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet (medicin, veterinärmedicin, odontologi)

Anvisningar för provet finns på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet.

Urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper

Uppdateras senast i april 2020.

Urvalsprovet i datavetenskap

Uppdateras senast i april 2020.

Urvalsprovet i farmaci

Uppdateras senast i april 2020.

Urvalsprovet i geografi

Uppdateras senast i april 2020.

Urvalsprovet i logopedi

Uppdateras senast i april 2020.

Urvalsprovet i psykologi

Anvisningar för provet finns på webbplatsen Gemensamma antagning inom utbildningsområdet psykologi.

Urvalsprovet i skogsvetenskaper

Uppdateras senast i april 2020.

Urvalsprovet i socialt arbete (Statsvetenskapliga fakulteten)

Uppdateras senast i april 2020.

VAKAVA-provet

Anvisningar för provet finns på webbplatsen Nationellt nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området.

Se videon för instruktioner om hur du deltar i urvalsprovet i Mässcentrumet. Kontrollera först att ditt urvalsprov ordnas i Messukeskus och följ anvisningarna på plats.

Videoinstruktioner för hur du delta i urvalsprovet i Messukeskus