Förstagångssökande

Från och med 2016 måste universiteten enligt lag reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. Målet med kvoten för förstagångssökande är att förbättra ställningen för dem som söker sin första studieplats.

Du är förstagångssökande om

  • du inte tidigare har avlagt en högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland, och
  • du inte har tagit emot en studieplats i Finland i en utbildning som leder till högskoleexamen och som började höstterminen 2014 eller senare.

Du är inte en förstagångssökande om du:

  • redan har avlagt en finländsk högskoleexamen eller
  • tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen som började hösten 2014 eller senare i finländsk högskola (gäller även ansökan om överflyttning).

Också andra än förstagångssökande kan delta i den gemensamma ansökan som vanligt, och enligt lagen får kvoten för förstagångssökande inte oskäligt försämra andra sökandens möjligheter att få en studieplats. Kvoten för förstagångssökande gäller ansökan till utbildningsprogrammen som leder till lägre eller lägre + högre högskoleexamen samt till utbildningsprogrammen i medicin och odontologi. När det gäller ansökan till magisterstudier finns det ingen kvot för förstagångssökande.

Statusen som förstagångssökande bestäms enligt situationen då ansökningstiden går ut (1.4.2020).

Antal studieplatser som reserveras för förstagångssökande

Kvoten för förstagångssökande varierar mellan olika fakulteter och ansökningsobjekt. Kontrollera antalet nybörjarplatser och platser som reserverats för förstagångssökande från ansökningsmålets beskrivning. Du kommer till beskrivningen genom universitetets utbildningsutbud.

Du kan även bekanta dig med statistik gällande studentantagning. Kvoter för förstagångssökande togs i bruk inför ansökan våren 2016.

Enligt vilka kriterier antas förstagångssökande?

I regel antas förstagångssökande och andra sökande enligt samma urvalskriterier. Till exempel poängsätts urvalsprovet och studentexamen på samma sätt. De förstagångssökande tävlar sinsemellan om de studieplatser som har reserverats för dem. De förstagångssökande måste uppfylla de minimikriterier som har fastställts för ansökningsobjektet (t.ex. minimipoängtalet i urvalsprovet) för att de ska kunna antas.

Antagningsgrunderna finns i beskrivningen av varje ansökningsobjekt i utbildningsutbudet.

Enligt vilka kriterier antas övriga sökande?

De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls enligt antagningsgrunderna och i ordningsföljd med förstagångssökande och andra sökande.

Om det inte finns tillräckligt med förstagångssökande som uppnår det lägsta antalet poäng för antagning för att fylla alla reserverade platser, kan andra än förstagångssökande antas till studieplatserna, så att alla nya studieplatser i ansökningsobjektet fylls.

Vanliga frågor

Här publiceras vanliga frågor om förstagångssökande och kvoten för förstagångssökande. Om du inte hittar svar på din fråga här, kontakta ansökningsservicen.

Fråga: Jag sökte till en högskola våren 2015 och erbjöds en studieplats, men jag tog inte emot den. Är jag fortfarande en förstagångssökande?
Svar: Ja. Om du inte har avlagt en examen tidigare och inte tagit emot en annan studieplats, är du fortfarande en förstagångssökande. Om du bara ansöker om eller blir antagen till (men inte tar emot) en studieplats påverkar det inte din status som förstagångssökande.

Fråga: Jag har tagit emot en studieplats före 2014, men jag har inte avlagt examen. Är jag en förstagångssökande?
Svar: Ja. Enligt lagen är du en förstagångssökande.

Fråga: Jag har avlagt examen vid ett universitet eller en yrkeshögskola före 2014. Är jag en förstagångssökande om jag söker till en högskola på nytt?
Svar: Du är inte en förstagångssökande. Den som har avlagt en högskoleexamen i Finland är enligt lagen inte en förstagångssökande, oberoende av när examen har avlagts.

Fråga: Jag har tagit emot en studieplats 2014 eller senare. Om jag avstår från min studierätt, är jag då en förstagångssökande igen?
Svar: Nej, du är inte en förstagångssökande. Man kan inte få tillbaka sin status som förstagångssökande genom att avstå från sin studierätt.

Fråga: Jag har studerat vid ett öppet universitet, men jag har aldrig haft rätt att avlägga examen vid en högskola. Är jag en förstagångssökande?
Svar: Ja. Studier vid ett öppet universitet påverkar inte din status som förstagångssökande.

Fråga: Kan en studerande ha rätt att avlägga examen vid två olika högskolor samtidigt?
Svar: Ja. Men man kan ta emot bara en studieplats i en utbildning som leder till en högskoleexamen och som börjar samma termin.

Fråga: Jag har tagit emot en studieplats utanför Finland, eller avlagt högskoleexamen utomlands. Är jag en förstagångssökande?
Svar: Ja, enligt lagen är du en förstagångssökande. Endast examen inom utbildningssystemet i Finland påverkar din status som förstagångssökande.

Fråga: Jag kom inte in till den utbildning som var mitt första alternativ. Lönar det sig att ta emot en studieplats som inte är mitt första alternativ?
Svar: Det lönar sig att ta emot studieplatsen om du tänker studera ämnet och avlägga examen i det. Om du vill söka till någon annan utbildning senare, kan du fortfarande byta bransch eller ämne, även om du inte är förstagångssökande. Däremot lönar det sig inte att ta emot en studieplats om du inte tänker utnyttja den.

Fråga: Jag har ursprungligen inlett mina studier före år 2014, men jag har tagit emot en studieplats via ansökan om överflyttning år 2014 eller senare. Är jag förstagångssökande?
Svar: Du är inte förstagångssökande. Regeln gällande emottagandet av studieplats gäller även ansökan om överflyttning.

Fråga: Jag har avlagt en examen på institutnivå, som idag motsvarar en yrkeshögskoleexamen. Är jag förstagångssökande?
Svar: Om du har uppdaterat din examen på institutnivå till en yrkeshögskoleexamen via en examensinriktad fortbildning, är du inte förstagångssökande. I andra fall är du förstagångssökande.