De sökandes poäng i gemensamma ansökan

På den här sidan kan du ta del av dina poäng i ansökan. Den här sidan gäller dig som har sökt till Helsingfors universitet i gemensamma ansökan 20.3.2019–3.4.2019.

Helsingfors universitets ansökningsservice skickar dig ett e-postmeddelande när du kan undersöka dina poäng. Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer som består av elva siffror (t.ex. 00008997542). Ange ditt ansökningsnummer korrekt i fältet nedan. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna om hur du får reda på ditt ansökningsnummer.

Anvisningar för antagna och sökande

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får dina antagningsresultat.

In­struk­tio­ner ef­ter att re­sul­ta­tet för den ge­men­sam­ma an­sö­kan of­fent­lig­gjorts

Undersök dina poäng

Tabellen uppdateras inte längre efter att poängen har publicerats.