De sökandes poäng i gemensamma ansökan

På den här sidan kan du ta del av dina poäng i ansökan. Den här sidan gäller dig som har sökt till Helsingfors universitet i gemensamma ansökan 18.3–1.4.2020.

När resultaten har publicerats i Studieinfo kan du kontrollera dina poäng för de utbildningar du sökt till. Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer (t.ex. 1.2.246.562.11.00000000000000123456). Ange ditt ansökningsnummer korrekt i fältet nedan. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna om hur du får reda på ditt ansökningsnummer.

Undantag:

  • Gemensamma antagningen inom området juridik: de sökande får provpoängen till påseende av Östra Finlands universitet som koordinerar antagningen.
  • Det pedagogiska områdets ansökningsmål inom lärarutbildningen med antagning i två skeden: Poängen i VAKAVA-provet har skickats till de sökande per e-post. Poängen i lämplighetsprovet publiceras på webbplatsen hos nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området.
  • Antagningssamarbetet i biologi: på denna sida publiceras provpoängen för alla ansökningsmål vid de universitet som deltar i antagningssamarbetet i biologi.

Anvisningar för antagna och sökande

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får dina antagningsresultat.

In­struk­tio­ner ef­ter att re­sul­ta­tet för den ge­men­sam­ma an­sö­kan of­fent­lig­gjorts

Undersök dina poäng

Tabellen uppdateras inte längre efter att poängen har publicerats.