Förhandslitteratur för urvalsproven till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Wikforss, Åsa (2018). Vad är egentligen fake news? Ett missbrukat begrepp och en oroande verklighet i Truedson, L. (red.) Fejk, filter och faktaresistens – hotar sociala medier demokratin? Institutionen för mediestudier: Stockholm

 

Bäck, Maria (2012). Från metafor till mätning: en samhällsvetenskaplig översikt om det sociala kapitalets beståndsdelar och effekter. Socialmedicinsk Tidskrift 89 (4-5), 313-331

Ekström, Veronica (2018). Gränsytor under förhandling – om socialtjänstens ansvar för stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Socialvetenskaplig tidskrift 25 (3-4). Från https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/19911/17985

Näsman, Elisabet & Alexanderson, Karin (2017). Föräldrar med missbruksproblem – möten mellan barnens och föräldrarnas perspektiv. Socialmedicinsk tidskrift 94 (4). Från http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1689/1536