Förhandslitteratur för urvalsproven till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Uppgifter om förhandslitteraturen till urvalsproven i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (ansökningsmålet samhällsvetenskaper och ansökningmålet socialt arbete) publiceras 23.4.2021.