Förhandslitteratur för urvalsproven till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Förhandslitteratur för urvalsprovet i samhällsvetenskaper 2019:

”Våld mellan ungdomar i nära relationer – Digitala medier och utövande av kontroll” av Carolina Øverlien (2018): 

https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/18679/16936

”Materialiserad moral: Smartphone applikationer och etisk konsumtion” av Niklas Sörum och Christian Fuentes (2016): 

https://www.researchgate.net/publication/306118120_Materialiserad_moral_Smartphone_applikationer_och_etisk_konsumtion

”Den ideala demokratin – ett medborgarperspektiv” av Åsa von Schoultz (2017): https://politiikasta.fi/den-ideala-demokratin-ett-medborgarperspektiv/

”Betydelsen av att vi har två nationalspråk i Finland” av Kristian Myntti (2012):

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjo4bOS_qbhAhVDlosKHRAYDp8QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.helsinki.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2Fjft_2012_5_myntti.pdf&usg=AOvVaw01vpcL0DhRuEbY9e8TMsop

Förhandsmaterial för urvalsprovet i socialt arbete 2019

”Ensamkommande barn på flykt - berättelser om flyktingskap, interaktioner och resiliens” av Farhad Jahanmahan och Nihad Bunar (publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift 1/2018, s.47-65): 

https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/18677/16935

”ADHD; Om förekomst, ökning och konsekvenserna för social barnavård” av Tommy Lundström (publicerad i Socionomen 1/2016, Forskningssupplement nr 39, s.18-31): 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi21p6OhKfhAhXtlIsKHQpuDAsQFjADegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fsocionomen.nu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FForskningssupplement_39.pdf&usg=AOvVaw13qrBEauqBWnY1RFlvM3fJ