För studiehandledare

Välkommen till Helsingfors universitets sidor för studiehandledare! Här kan du beställa nyhetsbrev, boka en studentambassadör samt läsa aktuell information.

Nyhetsbrev för studiehandledare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det skickat till din e-post under läsåret. I nyhetsbrevet finns färsk information om tidtabellerna för våra utbildningsprogram och vilka möjligheter ni har att bekanta er med Uni. Nyhetsbrevet skickas ett par-tre gånger per termin.

Ambassadörsnätverket

Våra studenter i Ambassadörsnätverket berättar om sina egna studier och de studiemöjligheter som erbjuds på Helsingfors universitet för gymnasieelever.

Du kan beställa en presentation via denna blankett.

Evenemang hösten 2019

  • Koe kampus! 24.10.2019 vid Aalto-universitet och Konstuniversitet. Helsingfors universitet deltar sig inte i Koe kampus i år 2019.
  • Högskoledagen 31.11.2019
  • Universitetens studiehandledarseminarium 1.11.2019 på Konstuniversitetet. Programmet klarnar under våren och anmälan öppnar på hösten.
  • Studia-mässan den 3 - 4.12.2019. Helsingfors universitet kommer inte att delta i mässan i år 2019.

Olika sätt att bekanta sig med studiemöjligheterna vid Uni

Helsingfors universitet erbjuder tillsammans med Öppna universitetet olika sätt för gymnasieelever att bekanta sig med sina studiemöjligheter.

Läs om Uni på väg, Högskoledagen och andra möjligheter att bekanta sig med Uni. Välj det alternativ som passar bäst!

Frågor? Kontakta studera@helsinki.fi