Bekanta dig med studier och Uni

Bekanta dig med Helsingfors universitet och Helsingfors stad, som är en dynamisk och trygg studiestad. Läs infopaketet för studiehandledare och ämneslärare eller besök våra campus och andra besöksmål. Du kan också boka en studentambassadör till din skola eller gymnasium för att berätta om Helsingfors universitet och dess utbildningsprogram. 

 

Om studier och lärarna