Lärarakademins nya medlemmar 2022

Till Lärarakademin har valts tio nya medlemmar.

Till Lärarakademin har valts tio nya medlemmar. De lärare som föreslås till medlemmar av Lärarakademin ger intryck av att vara engagerade i undervisningen och systematiska i sitt arbete med att utveckla undervisningen. Lärarnas verksamhet är studentorienterad och visionär, den skapar nytt och genomsyras av djupgående pedagogisk kompetens och förståelse.  Lärarna har delat med sig av sitt kunnande i vida kretsar inom universitetet, nationellt och internationellt. 

De nya medlemmarna som valts till Lärarakademin tillämpar innovativa, enhetliga och pedagogiskt ändamålsenliga undervisnings- och handledningsmetoder. De engagerar studenterna i lär- och undervisningssituationerna, i bedömningen, samt i utvecklingen av undervisningen. Alla lärare har producerat innovativt undervisningsmaterial och använt moderna digitala lärmiljöer. 

Alla nya medlemmar har bidragit till samhörigheten på många sätt och de spelar en viktig roll i utvecklingen av undervisningen inom sitt område. De är aktiva aktörer inom utbildningsprogrammen och vid fakulteterna, och så gott som alla också vid hela universitetet, oftast även internationellt. De har starkt inflytande på den gemensamma utvecklingen av undervisningen. 

Till Lärarakademin utses följande sex nya medlemmar: 

  • Äldre universitetslektor Maria Ahlholm, Pedagogiska fakulteten 

Tilläggsinformation om Lärarakademin: