För föräldrar och närstående till studerande

Att ansöka till och påbörja universitetsstudier är ett nytt spännande skede i en ung persons liv, men ofta även för hens närmaste. Helsingfors universitet med sina mångsidiga utbildningsprogram och tjänster är ett bra val som studieplats.

Helsingfors universitet stöder studenterna exempelvis genom att erbjuda handledning för studierna och på vägen mot en egen karriär. Studenterna börjar bygga upp en högklassig meritförteckning redan under studierna, då kunskap om innehåll kompletteras med arbetspraktik, lärdomar från evenemang arrangerade av Karriärservicen och kanske internationellt studentutbyte.

Det högklassiga systemet för studenthälsovård (SHVS) fungerar som ett skyddsnät och erbjuder tjänster för upprätthållandet av studenternas hälsa som helhet. Ett stort antal studentrestauranger och andra förmåner underlättar vardagen för studenter, som ofta måste hålla sig till en strikt budget. De förmånliga motions- och massagetjänsterna vid UniSport finns tillgängliga på alla Helsingfors universitets campus.

Helsingfors och Helsingfors universitet erbjuder tillsammans en trygg och fungerande miljö för att leva och studera och man blir aldrig lämnad ensam. Aktiva studentföreningar, mångsidig hobbyverksamhet och utbildningsprogram som samlar likasinnade studiekamrater från alla håll i Finland gör det lättare att skapa vänskaps- och studiekretsar som man trivs i.

Ta del av Instruktioner för studerande för att få fler tips på hur du som närstående kan stödja studenten under studierna.

 

Universiteten föddes ur ett intresse att nå kunskap genom forskning. Att lära sig av andra, dela med sig av sin kunskap och tillsammans skapa ny kunskap ingår i universitetets idé.

Undervisningen vid universitetet baserar sig på forskning. Varje lärare såväl undervisar som forskar. Varje student tillägnar sig även ett forskningsbaserat arbetssätt och deltar i forskningsverksamhet under studierna.

En grundläggande egenskap hos universitetsstudier är införskaffandet av djupgående akademisk bildning, som fortsätter även efter examen. Grunden för studenternas studier och sätt att lära sig ta in ny kunskap är förståelse för samt tillägnande och tillämpning av det vetenskapliga tänkesättet. I akademiskt kunnande och bildning ingår

  • kunskap inom ett eller flera utbildningsområden
  • ett undersökande tänkesätt och förståelse för vetenskapliga metoder samt förmågan att utnyttja dessa i krävande expertuppdrag inom det egna området.
  • förmågan att bedöma information från olika källor och dess tillförlitlighet
  • förmågan att presentera och motivera argument.

Helsingfors universitet är en del av en internationell forsknings- och undervisningsgemenskap. Gemenskapen utgörs av utländska partneruniversitet och internationella studerande vid universitetet samt internationella lärare och forskare. Alla studerande vid universitetet kan om de önskar ansöka om att genomföra studier som ingår i den egna examen vid universitetets högklassiga partneruniversitet runt om i världen.

Läs mer om Helsingfors universitets un­der­vis­ning­ens vär­de­grund och ut­gångs­punk­ter.

Rektorn för Helsingfors universitet Jari Niemelä reflekterar i en ledare för tidningen Yliopisto (endast på finska), varför det lönar sig att studera vid ett universitet under mikroexaminas tidsålder?

 

 

Prenumerera även på Helsingfors universitets nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om de senaste och mest omtalade nyheterna och händelserna inom vetenskapen.

Har du själv studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet? Välkommen med i vår alumnverksamhet! Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderande och anställda är alumner vid universitetet. Vi är det största expertnätverket i Finland. Kom med!

Bekanta dig med våra sidor för alumner!

 

Har du studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet? Välkommen med i vår alumnverksamhet! Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderande och anställda är alumner vid universitetet. Vi är det största expertnätverket i Finland. Kom med!

Bekanta dig med våra sidor för alumner!

 

Helsingfors är en säker och fungerande studiestad. Staden erbjuder många tjänster för studenter, bland annat i anknytning till boende, fritid och kollektivtrafik. Läs mera om de tjänster som erbjuds på Helsingfors stads webbplats.

Viktiga länkar till Helsingfors stads tjänster:

Information om stadens tjänster
Kollektivtrafiken i Helsingfors
Helsingfors stads rådgivning
Sevärdheter i Helsingfors
Evenemang i Helsingfors