Sta­tistik för fri­ståen­de lä­rar­stu­di­er

Sta­tistik för fri­ståen­de lä­rar­stu­di­er på finska.

Fristående speciallärarstudier (på finska)

Pedagogiska studier för lärare (på finska)

Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (på finska)