Fristående pedagogiska studier på svenska 2023

Om du redan har avlagt högre högskoleexamen kan du söka som fristående studerande till de pedagogiska studierna för lärare med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning eller vuxenutbildning.

Under samma ansökningsomgång kan man ansöka endast inom en antagningsgrupp för pedagogiska studier för lärare, det vill säga inom ett inriktningsalternativ för ett ämne på antingen finska, svenska eller engelska.

Svenskspråkiga studier med inriktning på vuxenutbildning

Studerande som avlagt högre högskoleexamen kan söka till de pedagogiska studierna för lärare inom någon av följande antagningskvoter. Du ska visa dina språkkunskaper i svenska i ansökningsskedet. Studierna ordnas på svenska.

Maximalt antal antagna studerande

Alla ämnesgrupper: 3

Svenskspråkiga studier med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Du kan ansöka i denna antagningsgrupp om du har avlagt högre högskoleexamen och genomfört studier som omfattar minst 60 sp i ett undervisningsämne som undervisas i skolan. Du ska visa dina kunskaper i svenska i ansökningsskedet. Studierna ordnas på svenska.

Kom ihåg att lämna in ett motsvarighetsintyg!

Maximalt antal antagna studerande

Språkämnen: 4

 • Svenska som modersmål/andraspråk
 • Finska som andra inhemska språk
 • Engelska
 • Spanska
 • Tyska
 • Italienska
 • Latin
 • Franska
 • Ryska
 • Kinesiska
 • Japanska
 • Portugisiska
 • Estniska

Biologi, fysik, kemi, geografi, matematik: 4

Historia, livsåskådningslära, ev. luth. religion, filosofi, psykologi och samhällslära: 3

Snabbval