Pedagogiska studier för lärare

De pedagogiska studierna för lärare ger omfattande pedagogisk behörighet för läraruppgifter på olika skolstadier och vid olika läroanstalter. Studiernas omfattning är 60 studiepoäng. Ansökningstiden för studier 2023 är 16.2.-10.3.2023.
Beskrivning av de pedagogiska studierna

De pedagogiska studierna för lärare (pedagogiska studier), 60 sp, ger bred pedagogisk behörighet för läraruppgifter på olika skolstadier och vid olika läroanstalter (grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut). Behörighetsvillkoren för ämneslärare (t.ex. kraven på ämneskompetens för undervisningsämnet) varierar dock enligt läroanstalt.

De pedagogiska studierna kan genomföras som fristående studier efter högre högskoleexamen eller som examensstuderande som en del av en högskoleexamen som avläggs vid Helsingfors universitet.  Studiernas omfattning är 60 studiepoäng och studierna är heltidsstudier.

Antagningsgrupper

Du kan välja antingen inriktningen grundläggande utbildning och gymnasieutbildning eller vuxenutbildning. Inriktningen väljs i ansökningsskedet. Bland annat innehållen i undervisningspraktiken är beroende av vilken kvot du studerar inom. Studier som genomförts inom båda utbildningsalternativen ger samma omfattande pedagogiska behörighet.

De pedagogiska studierna i båda inriktningar erbjuds även på svenska och för vissa undervisningsämnen även på engelska.

Ansökan till studier
Nästa ansökningsomgång

Antagningsgrunderna för studier som inleds hösten 2023 har publicerats i Studieinfo.