Anvisningar om hur man söker till utbildning

På den här sidan hittar du information om hur man visar sina språkkunskaper, lämnar in bilagor och deltar i urvalsprov för studier som ger kvalifikationer för läraryrket. Utbildningsprogrammens antagningsgrunder hittar du i Studieinfo.
Bekanta dig med antagningsgrunder på Studieinfo

I antagningsgrunder hittar du bl.a. följande information:

  • ansökningstiderna
  • behörighetskraverna
  • spräkkrav
  • förutsättade bilagor
  • antagningen till studier och poängsättning för inträdesprovet (bl.a. information om tid och plats för inträdesprovet)
  • elektroniska ansökningsblanketten 
Antagningsgrunder