Ämnesdidaktiska studier för examensstuderande
De ämnesdidaktiska studierna som ingår i examen som valfria studier ordnas på finska. Du ska visa dina kunskaper i finska eller svenska i ansökningsskedet. Nedan ser du vilka utbildningar som lämpar sig för att du ska kunna ansöka till studierna.
Lämpliga utbildningar

Till ämnesdidaktiska studier som valfria studier kan följande personer ansöka:

  1. studerande med en giltig rätt att avlägga en examen vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet i någon av följande studieinriktningar:
  • studerande vid studieinriktningen för specialpedagogik, som även har studierätt för studier med speciallärarinriktning,
  • studieinriktningen för lärare i huslig ekonomi; och  
  • studieinriktningen för slöjdlärare
  1. examensstuderande vid Helsingfors universitet med rätt att genomföra pedagogiska studier för lärare med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning och med ett huvudämne som undervisas enligt den nuvarande timfördelningen för den grundläggande utbildningen.
  2. studerande vid Aalto-universitetet, som har en giltig rätt att avlägga en examen i bildkonstpedagogik

 

Se närmare information om ansökningsbehörighet i antagningsgrunderna i Studieinfo.

Antal nya studerande som antas 2023

Till de ämnesdidaktiska studierna antas totalt högst 22 nya studerande.

  • Till ämnesdidaktiska studier som genomförs som finskspråkiga valfria studier och ingår i examen antas högst 12 sökande så att 8 platser är reserverade för examensstuderande i specialpedagogik.
  • Om de reserverade platserna för specialpedagogikstuderande inte fylls, kan de fyllas med andra personer som söker studierätt för valfria studier. Om en finskspråkig ansökningsgrupp för fristående eller examensstuderande inte fylls, kan platserna fyllas med sökande ur en annan grupp.
  • Till de finskspråkiga fristående ämnesdidaktiska studierna antas högst 8 sökande.
  • Till de svenskspråkiga fristående ämnesdidaktiska studierna antas högst 2 sökande.
Snabbval