Poängsättning av ansökan i medicinska fakultetens magisteransökan

Tietoa hakemusten pisteyttämisestä lääketieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmassa Master's Programme in Translational Medicine, Master of Science (2 years)

HÖSTEN 2020/ VÅREN 2021

Antagningen består av två skeden.

I det första skedet bedöms alla behöriga ansökningar av en antagningsnämnd som utses av ledningsgruppen för magisterprogrammet i translationell medicin. Fyra medlemmar av antagningsnämnden poängsätter var för sig ansökningarna utgående från

1) innehållet i kandidatexamen eller en motsvarande examen och dess lämplighet, samt högskolans akademiska nivå (20 %)

2) den sökandes studieframgång (30 %)

3) motivationsbrevet (30 %)

4) rekommendationen (20 %).

Varje bedömare uppger om de rekommenderar att den sökande ska kallas till intervjun i andra skedet på basis av poängen.

I det andra skedet kallas högst 60 av de sökande som fått mest poäng för sin ansökan och som rekommenderats för intervjun av minst tre bedömare till en distansintervju. 

Målet med intervjun är att försäkra sig om den sökandes motivation och kommunikationsfärdigheter, och bedöma hur realistiska den sökandes mål är på basis av den skriftliga ansökan.

Intervjuerna poängsätts på en skala med tre steg:

 • överträffar förväntningarna
 • motsvarar förväntningarna
 • underskrider förväntningarna.

Sökande som överträffar eller motsvarar förväntningarna rangordnas för antagning och reservplatser på basis av deras sammanlagda poäng (summan av poängen för ansökan och poängen för intervjun).

På den elektroniska ansökningsblanketten ombeds du svara på vissa frågor. Dina svar utgör motivationsbrevet (motivationsbrev skrivna i separata dokument bedöms inte). Det är en bra idé att först skriva svaren till exempel med Notepad eller Wordpad (utan formatering) och sedan kopiera in dem på ansökningsblanketten.

Motivationsbrevet ska skrivas på engelska. Varje svar får vara högst 2 000 tecken långt (inklusive mellanslag). Försök undvika svar som överlappar varandra.

Frågorna lyder:

 • Beskriv hur du har hanterat en utmanande situation i ditt förflutna. Hur kan den erfarenheten vara dig till nytta i din karriär? 
 • Varför vill du söka till magisterprogrammet i translationell medicin?
 • Vilka faktorer i din bakgrund, din personlighet och/eller dina erfarenheter gör dig till en god student?

För att ansökan ska vara fullständig ska den inkludera en separat rekommendation (på engelska) av en akademisk expert.

Du måste uppge din referens namn, akademiska tillhörighet och officiella e-postadress på ansökningsblanketten. En länk till det elektroniska formuläret för rekommendationen och anvisningar för hur man lämnar in det skickas direkt till din referens.

Notera att alla ansökningar behandlas manuellt och anvisningarna till din referens kan dröja om det kommer in många ansökningar.

Det rekommenderas att du informerar din referens om processen och säkerställer att hen lämnar in rekommendationen inom ansökningstiden och enligt anvisningarna.

Du får en bekräftelse per e-post när din referens har lämnat in rekommendationen.

Rekommendationer som lämnas in per e-post, post eller kurirservice beaktas inte.

Hur man lämnar in en rekommendation till magisterprogrammet i translationell medicin

När den sökande har fyllt i och lämnat in ansökningsblanketten med referensens kontaktuppgifter, får referensen ett e-postmeddelande med en länk till ett elektroniskt formulär för rekommendationen. Rekommendationen måste lämnas in på det elektroniska formuläret senast den 15 januari 2021 kl. 15.00 UTC+2.

Referensen ombeds bedöma den sökandes förmåga till analytiskt tänkande, kommunikationsfärdigheter och sociala färdigheter samt eventuell forskning och laboratoriearbete. Referensen kan också ge annan information som stöder antagningen av den sökande. Det finns ett fält för fritt formulerad text för detta ändamål på formuläret (1 500 tecken). Bilagor tas inte emot.

Tips för rekommendationen

Rekommendationer är effektivast när de ger konkreta exempel på den sökandes prestationer och karaktär. Gå djupare än vitsord och akademiska prestationer. Rekommendationen ska ge oss information som vi inte får från andra ansökningsdokument som studieutdrag och examensbevis.

Exempel på frågor som kan vara till hjälp när du skriver den fritt formulerade texten:

 • På vilka sätt har den sökande visat ett engagemang utöver den normala klassrumsupplevelsen?
 • Beskriv ovanliga talanger, förmågor eller intressen som den sökande har.
 • Vad motiverar och inspirerar den sökande?
 • Beskriv den sökandes sociala färdigheter.
 • Hur har den sökande reagerat på bakslag, motgångar eller besvikelser?
 • Vad har överraskat dig hos den sökande?

Här kan du se hur det elektroniska formuläret ser ut.